Czym jest proptech?

Proptech (kombinacja słów property – nieruchomość i technology – technologia) to termin opisujący nowoczesne podejście do nieruchomości, w którym technologia odgrywa kluczową rolę i optymalizuje sposób, w jaki ludzie wyszukują, kupują, wynajmują, inwestują i zarządzają nieruchomościami. Podążając tym samym tropem, co firmy z branż takich jak fintech, insurtech i edtech, podkreśla znaczenie wykorzystania technologii w branży poprzez tworzenie nowych rozwiązań i zmianę podejścia w kierunku operacji opartych na technologii i Internecie.

Od systemów automatyki domowej wykorzystujących sztuczną inteligencję, po platformy łączące właścicieli z najemcami, agentów z nabywcami i inwestorów z idealnymi nieruchomościami – proptech przybierać może różne formy i funkcjonować na wiele sposobów. Jak stwierdzono w badaniu opublikowanym przez Uniwersytet Oksfordzki, firmy proptechowe można podzielić na trzy główne piony, w których mieści się każda organizacja z branży proptech, lub funkcjonuje w ich obszarach.

Główne filary branży Proptech

Smart Real Estate jest sformułowaniem określającym platformy, które optymalizują operacje i zarządzanie majątkiem nieruchomości. Sektor ten koncentruje się na dostarczaniu informacji o budynkach i nieruchomościach, a także bezpośrednim kontrolowaniu i zarządzaniu aktywami nieruchomościowymi. Przykładami zastosowania są systemy “smart”, na przykład: systemy ochrony, którymi zarządzać można przy pomocy smartphona, systemy kontroli światła czy urządzeń w domu, bądź znane powszechnie automatyczne oprogramowania takie jak Alexa czy Google Home

Gospodarka współdzielona jest określeniem opisującym platformy, które ułatwiają korzystanie z aktywów nieruchomościowych. Może dotyczyć budynków, gruntów, nieruchomości przeznaczonych do użytku komercyjnego, domów, i tym podobnych. Platformy mogą także udostępniać użytkownikom i sprzedawcom informacje o dostępnych nieruchomościach lub bezpośrednio zarządzać operacjami i transakcjami. Przykłady: platformy zajmujące się zarządzaniem i rezerwacją miejsc umożliwiających co-living (współzamieszkanie) bądź co-working (pracę w jednym budynku bądź biurze przez osoby, które wynajęły znajdujące się tam stanowiska). 

Real Estate Fintech to określenie, które opisuje platformy oparte na technologie ułatwiające handel nieruchomości. Zarówno jak poprzednio opisane kategorie, usługodawcy z tego pionu mogą dostarczać informacje potencjalnym kupującym i sprzedającym, a także mogą bezpośrednio przetwarzać transakcje dotyczące nieruchomości bądź dzierżawy. Za przykład mogą posłużyć platformy crowdfundingowe, czy platformy zrzeszające kupujących i sprzedających wraz z ofertami. 

Należy zauważyć, że sektor nieruchomości to naprawdę szerokie spektrum, a powyższe sektory to tylko główne filary branży proptech. Rozwiązania proptechowe można dalej podzielić na mniejsze grupy, które mogą się ze sobą wiązać i przenikać przez siebie. 

Jednym ze świetnych przykładów łączenia wielu rozwiązań proptechowych ze sobą są platformy takie jak Opendoor. Rozwiązanie pozwala na sprzedaż nieruchomości za cenę oszacowaną na podstawie algorytmów i zebranych danych. Po dokonaniu zakupu przez platformę, dom poddaje się potencjalnej modernizacji i remontom przed ponownym wprowadzeniem nieruchomości na rynek. Platforma umożliwia potencjalnym nabywcom obejrzenie domu bez obecności agenta oraz bez konieczności umawiania konkretnego terminu. Użytkownicy mają możliwość odwiedzenia danego domu oraz otwarcie go przy pomocy aplikacji na smartfonie, w celu samodzielnego obejrzenia domu.  

Korzyści płynące z technologii proptechowych

Głównymi celami rozwiązań oferowanych przez proptech jest uproszczenie i usprawnienie procesów w tradycyjnej branży nieruchomości. Dlatego też, zapewniając wyższą efektywność i prostotę operacji związanych z nieruchomościami, nowopowstałe technologie mogą przynieść solidne korzyści wszystkim zaangażowanym stronom – najemcom, zarządcom, agentom nieruchomości, kupującym i sprzedającym.

Jednym z głównych czynników, który sprawia, iż popularność rozwiązań z branży proptech wzrasta, jest umożliwienie przeprowadzania wszelkich formalności oraz operacji całkowicie zdalnie. Nie tylko w dobie światowej pandemii, w czasie której zdalne rozwiązania z większości branż stały się bardziej popularne i powszechne, ale w ogóle – rozwój technologii sprawił, że większość formalności oraz spraw w życiu codziennym, dokonywanych jest przy pomocy rozwiązań online. Powszechnym stało się załatwianie wszelkich formalności w banku, inwestowanie, umówienie wizyty u lekarza, czy uczęszczanie na zajęcia na uczelni przy pomocy platform i narzędzi online. 

Tak samo sprawa wygląda w przypadku rynku nieruchomości. Twórcy rozwiązań oferują usługi, które pozwalają na bezpieczne zarządzanie nieruchomościami, inwestowanie, czy zawieranie umów pomiędzy najemcami i właścicielami w bezpośredni sposób, pozwalając na szereg ułatwień, takich jak przetwarzanie płatności czy szybką komunikację między stronami.

Wykorzystanie algorytmów, sztucznej inteligencji i programów analizujących dane, ułatwia platformom na określenie czynników, które pozwalają na skuteczny przebieg operacji. Rozwiązania te są niezawodne w przypadku dopasowywania wymagań kupców do ofert spełniających ich oczekiwania, określania wartości nieruchomości, czy sporządzeniu analiz dotyczących podaży i popytu na rynku.

Ponadto, agencje coraz częściej wspomagają się dodatkowymi rozwiązaniami technologicznymi w celu wsparcia procesów sprzedaży, kupna oraz najmu. Do tego celu wykorzystuje się narzędzia VR (virtual reality – wirtualna rzeczywistość), takie jak wirtualne gogle, które pozwalają na obejrzenie posiadłości w jej pełnej okazałości w wymiarze 3D, bez wychodzenia z domu. 

Kolejną zaletą nowoczesnych technologii oferowanych przez firmy proptechowe, jest zautomatyzowanie większości procesów administracyjnych związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Skrupulatne pilnowanie terminów płatności, inspekcji, czy prezentacji domów i mieszkań zostało zastąpione automatycznymi rozwiązaniami, które nie tylko przypominają o ważnych datach i terminach, ale pozwalają na szybkie zarządzanie wszelkimi formalnościami ze strony agentów lub inwestorów. Z perspektywy klienta, rozwiązania te pozwalają na automatyczne płatności, czy błyskawiczne rezerwacje on-line. Wszystkie te procesy są nie tylko ogromnym zaoszczędzeniem czasu dla klientów oraz agentów, ale także ułatwieniem procesów. 

Główne korzyści dla klientów

Te zmiany wyraźnie wskazują, że rozwiązania i platformy proptechowe to przyszłość rynku nieruchomości na całym świecie. Rynek nieruchomości charakteryzuje się dużymi możliwościami inwestycyjnymi i ogromnym popytem. Rozwiązania firm z branży proptch przekształcają procesy i często oferują lepsze, szybsze i bardziej efektywne metody, które są odpowiedzią na liczne wyzwania i oczekiwania klientów.

Weryfikacja tożsamości w branży proptech i nieruchomości

Globalna transformacja cyfrowa była powodem znaczącej zmiany sposobu, w jaki zaczęło działać kilka branż. Jednak niektóre procesy ściśle podlegają regulacjom i zasadom, podobnie jak sprawy związane z nieruchomościami offline. Niektóre z nich, takie jak przelewy pieniężne, podpisanie umowy najmu czy finalizacja zakupów i umów inwestycyjnych pomiędzy stronami, wymagają przeprowadzenia odpowiednich kontroli KYC, przy czym kluczowym elementem jest proces weryfikacji tożsamości. Biorąc pod uwagę, że większość operacji w branży proptech odbywa się online, weryfikacja tożsamości w naturalny sposób stała się integralną częścią prawidłowego funkcjonowania tych procesów.

Ma to kluczowe znaczenie w przypadku firm oferujących oprogramowania i usługi do zarządzania wynajmem, a także rozwiązania oparte na sieci peer-to-peer, czy wynajmie i użytkowaniu przestrzeni co-livingowych lub biur dzielonych przez wiele osób. Ważna jest nie tylko prawidłowa identyfikacja najemców i wynajmujących w celu spełnienia wymogów regulacyjnych, ale także dla dobra wszystkich stron zaangażowanych w umowę. Ma to znaczenie zarówno w sensie prawnym, jak i w celu zapewnienia bezpieczeństwa stron. Prawidłowe procesy weryfikacji tożsamości zmniejszają ryzyko prób fałszerstwa, oszustwa lub innych nielegalnych działań, a także zapewniają zgodność z regulacjami, którym podlegają procesorzy płatności. 

Fully-Verified oferuje rozwiązanie weryfikacji tożsamości oparte na technologii wideo, które łączy technologię sztucznej inteligencji, machine learning i ludzką inteligencję, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo, zgodność z regulacjami oraz dokładność. Jedyne, co wymagane jest od weryfikującego się użytkownika, to: stabilne połączenie internetowe, urządzenie typu smartfon lub komputer z kamerą oraz dokument tożsamości. Proces, który przeprowadzony może być samodzielnie przez użytkownika (Self-Verify) bądź w obecności operatora (Live-Verify), jest w pełni nagrywany, a dokumenty tożsamości są dokładnie uwierzytelnienie za pomocą oprogramowania AI, a także przeszkolonego operatora, który dodatkowo sprawdza autentyczność dokumentu i tożsamość klienta w przypadku obydwu modeli weryfikacji. Fully-Verified was created as answer to its founders collectively losing over $150 000 to various types of fraud in their eCommerce businesses.