Czy kiedykolwiek spojrzałeś na swój dokument tożsamości i zastanawiałeś się czym jest ten ciąg cyfr i danych osobowych na dole? Jest to strefa do odczytu maszynowego (w skrócie MRZ), a jej celem jest ułatwienie automatycznego odczytania podstawowych danych osobowych z dokumentu podczas procesu weryfikacji. MRZ składa się z dwóch lub trzech wierszy znaków, cyfr sum kontrolnych i separatorów i może być umieszczony z przodu lub z tyłu dokumentu.

Historia MRZ

Po II wojnie światowej ONZ utworzyło Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Jednym z jego zadań było ustalenie jednolitego wzoru dokumentów podróży. Pod koniec lat 60. organizacja zaczęła pracę nad dokumentami podróżnymi do odczytu maszynowego. Wykorzystano optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), które daje maszynie możliwość przetwarzania skryptu, który może również odczytać człowiek. W latach 80. kraje zaczęły wydawać dokumenty podróży do odczytu maszynowego, które posiadały MRZ. Zawierały podstawowe informacje, takie jak numer dokumentu, data ważności, imię i nazwisko posiadacza, płeć, data urodzenia i obywatelstwo. Do dzisiaj dodawane są nowe ulepszenia, takie jak chip biometryczny, zawierający informacje o posiadaczu. Obecnie MRZ jest używany nie tylko w paszportach, ale również w dowodach tożsamości, a czasem także w prawach jazdy. MRZ zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa danych osobowych, ponieważ zawiera sumy kontrolne i reguły składniowe, które pomagają zapobiegać próbom fałszerstwa.

Standardowy dokument

Każdy dokument wydany zgodnie ze standardami ICAO składa się z dwóch części – strefy kontroli wizualnej (VIZ) i strefy odczytu maszynowego (MRZ). Strefa Kontroli Wizualnej obejmuje obowiązkowe i opcjonalne elementy danych przeznaczone do identyfikacji, takie jak: wizerunek twarzy posiadacza, dane osobowe oraz dane dotyczące daty wydania i ważności. Strefa odczytu maszynowego zawiera pewne informacje ze strefy kontroli wizualnej. MRZ zawiera cyfry, litery bez znaków specjalnych i znaki wypełniające. Czcionka używana dla tych znaków jest zdefiniowana przez ICAO i ma wiele odrębnych atrybutów.

Linie MRZ

Istnieje kilka typów standardowych stref do odczytu maszynowego ICAO. Różnią się one liczbą wierszy i znaków w każdym wierszu. Większość dokumentów tożsamości ma 3 wiersze MRZ po 30 znaków każdy. Kod MRZ paszportu ma zawsze dwa wiersze znaków, po 44 znaki każdy, które odpowiadają danym z VIZ. W dokumentach tożsamości informacje w MRZ są takie same jak w paszporcie, ale umieszczone w innej kolejności. Informacje, które muszą znajdować się w strefie do odczytu maszynowego to:

W przypadku dowodu osobistego pierwszy znak w MRZ wskazuje rodzaj dokumentu I dla dowodu osobistego, P dla paszportu, V dla wizy. Dalej znajduje się kod kraju, czyli trzy litery, które wskazują państwo wydające dany dokument. Kod kraju jest zgodny ze standardami Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. Kolejne znaki to numer dokumentu, po którym następuje cyfra kontrolna do numeru dokumentu.

Drugi wiersz dowodu osobistego MRZ otwiera data urodzenia posiadacza w formacie YYMMDD (dwie ostatnie cyfry roku, miesiąc, dzień), po której znajduje się cyfra kontrolna. Jest ona obliczana przez algorytm na podstawie daty urodzenia. Dalej jest płeć posiadacza dokumentu: mężczyzna (M), kobieta (K) lub separator < w przypadku, gdy osoba nie zdecydowała się zdefiniować swojej płci lub odmówiła jej podania. Kolejne 6 cyfr oznacza okres ważności dowodu osobistego w takim samym formacie jak data urodzenia, po których następuje cyfra kontrolna. Kolejne trzy litery wskazują obywatelstwo posiadacza dokumentu. Ostatnia cyfra to cyfra kontrolna całego drugiego wiersza.

Trzecia linia na kartach identyfikacyjnych zawiera nazwisko oddzielone od imienia dwoma separatorami. Na końcu podane są imiona posiadacza dokumentu. Jeśli właściciel dokumentu ma więcej niż jedno, są one oddzielone jednym separatorem.

Jak odczytywany jest kod MRZ?

Podczas weryfikacji dokument tożsamości musi zostać sfotografowany w jak najlepszej rozdzielczości. Po uchwyceniu MRZ na zdjęciu jest on skanowany, a tekst rozpoznawany za pomocą systemu optycznego rozpoznawania znaków (OCR). Sumy kontrolne są również skanowane i porównywane z oryginalnymi sumami kontrolnymi w celu weryfikacji danych. Dane można również porównać ze strefą wizualną, aby sprawdzić, czy pasują.

Dlaczego MRZ jest ważnym elementem dokumentów?

Strefa do odczytu maszynowego zapobiega zmianom w dokumencie. Wszystkie informacje w MRZ są w ustandaryzowanym formacie, co przyspiesza proces weryfikacji i umożliwia odczyt danych we wszystkich krajach. MRZ może również umożliwić dostęp do chipa umieszczonego w paszportach biometrycznych, z którego można uzyskać więcej informacji o posiadaczu dokumentu.

MRZ w weryfikacji tożsamości

Strefa do odczytu maszynowego jest ważną częścią procesu weryfikacji tożsamości. Pozwala na szybką identyfikację i może być stosowana nie tylko na lotniskach, ale także w firmach i organizacjach. Przy tak wielu próbach oszustw ważne jest, aby bardzo dokładnie sprawdzać dokumenty tożsamości. Zwłaszcza, gdy tak wiele firm przeniosło swoją działalność do Internetu. Dokumenty posiadają wiele zabezpieczeń nie tylko w substracie, z którego są wykonane, ale także w jego zawartości. Bardzo ważną częścią tych funkcji są kody MRZ. Wybór odpowiedniego dostawcy weryfikacji tożsamości może usprawnić wdrażanie nowych klientów. Rozwiązanie Fully-Verified oferuje systemy rozpoznawania optycznego, który skanuje paszporty i inne dokumenty tożsamości. Obsługujemy weryfikację dla ponad 230 krajów wykonując ją na ponad 7700 typach dokumentów.

Related Post

Leave a Comment

Fully-Verified was created as answer to its founders collectively losing over $150 000 to various types of fraud in their eCommerce businesses.