Zwrot KYC jest coraz częściej stosowany w Polsce, oznacza on procedurę Know Your Customer, czyli Poznaj Swojego Klienta. Stosowana jest m.in. przez instytucje finansowe oraz inne określone podmioty takie jak firmy kredytowe, inwestycyjne czy agencje ubezpieczeniowe, które zostały prawnie zobligowane by zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W grupie wysokiego ryzyka znajdują się również firmy zajmujące się grami hazardowymi oraz instytucje zajmujące się obrotem towarów o wysokiej wartości jednostkowej np. nieruchomościami, biżuterią i samochodami.

Podstawowym założeniem regulacji jest zasada ograniczonego zaufania do nowego klienta. Instytucje zobowiązane są więc do posiadania wszystkich danych klientów dotyczących tożsamości, źródła funduszy, charakteru działalności klienta oraz zasadności operacji na rachunkach, które umożliwiają im skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z klientem. Z uwagi na to, iż transakcje dokonywane są online wiele instytucji finansowych procedury KYC rozpoczyna zbierając podstawowe dane i informacje o swoich klientach, najlepiej za pomocą elektronicznej weryfikacji tożsamości. W tym celu tworzone są systemy do wideo weryfikacji wspierane przez biometrykę i sztuczną inteligencję. Najskrupulatniej sprawdza się nowych klientów, jednak należy również monitorować wieloletnich klientów i partnerów.

Celem wytycznych KYC jest zapobieganie wykorzystywaniu banków, umyślnie bądź nie, przez przestępców do prania pieniędzy. Powiązane procedury umożliwiają również bankom lepsze zrozumienie swoich klientów i ich transakcji finansowych.

KYC stanowi również dobrą wiadomość dla inwestorów i ich aktywów. Po wykonaniu KYC, mogą być pewni, że nikt poza osobą uprawnioną nie może uzyskać dostępu do zasobów i ich wykorzystywać. 

Stosowanie KYC ma wiele zalet. Zapewnia, że ​​wszystkie transakcje pieniężne są legalne i przejrzyste. Polityka jest odpowiedzialna za zwalczanie wszelkiego rodzaju działań przestępczych, takich jak pranie pieniędzy, łapówkarstwo czy oszustwa. Ze względu na przejrzysty charakter pracy pomaga unikać rozbieżności lub problemów związanych z reputacją, podatkami i prawem.

Jedną z największych zalet KYC jest to, że skutecznie ustanawia wiarygodność klienta. Czasami tylko jeden nieuczciwy kontrahent może doprowadzić do utraty płynności finansowej przedsiębiorcy. Dlatego tak ważne jest, szczególnie dla małych i średnich firm, by mieć pewność, że można zaufać nowym klientom. Stosowanie regulacji sprawia, że ​​firma działająca zgodnie z KYC wydaje się bardziej wiarygodna i ugruntowana, ponieważ inwestuje czas i wysiłek w ochronę siebie i swoich klientów.

Przepisy KYC stają się coraz surowsze i będzie to miało wpływ na coraz więcej branż. Szybsze ich wdrożenie i zautomatyzowanie procesów zaowocuje obniżeniem kosztów placówek stacjonarnych i zapewni nie tylko przewagę konkurencyjną, ale również ochronę firmy przeciwko różnym nieuczciwym działaniom. Wraz z rosnącą liczbą przestępstw finansowych, kradzieży tożsamości i przejęć kont, silna weryfikacja tożsamości online stała się koniecznością. Dodatkowo cały proces wdrożenia online jest rejestrowany i archiwizowany, co stanowi dowód na przyszłość do celów audytowych.

Profesjonalny dostawca usług KYC znacznie przyspieszy proces wdrażania poprzez korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań do potwierdzania tożsamości, uwierzytelniania dokumentów i użycie sztucznej inteligencji, usprawniając cały proces i sprawiając, że jest bezpieczniejszy. W ten sposób można uniknąć popularnych prób oszustwa takich jak używanie kradzionych tożsamości, masek do selfie, czy gotowych zdjęć dokumentów.

Related Post

Leave a Comment

Fully-Verified was created as answer to its founders collectively losing over $150 000 to various types of fraud in their eCommerce businesses.