Czym są pożyczki społecznościowe?

Pożyczki społecznościowe (z angielskiego peer-to-peer lending, znane także jako P2P lending) to pożyczki, które udzielane są jednostkom bądź biznesom przy użyciu platformy online, która dopasowuje ze sobą pożyczkodawcę z pożyczkobiorcą. 

Proces ten pozwala pożyczkobiorcom na otrzymanie funduszy bez udziału banków, a pożyczkodawcom pozwala to na zdobycie zysku pochodzącego z oprocentowania pożyczek.

Dlaczego pożyczki społecznościowe cieszą się taką popularnością?

Rynek pożyczek społecznościowych wycenia się obecnie na 67.9 miliardów dolarów i szacuje się wzrost CAGR (złożona stopa wzrostu rocznego) na 29.7% w latach od 2020 do 2027. Jeśli szacowania te okażą się poprawne, w 2027 roku wartość rynku wynosić będzie 558.91 miliardów dolarów. . 

Tylko w Europie, działa obecnie ponad 90 platform pożyczek społecznościowych, których łączna wysokość finansowania to ponad 16 miliardów dolarów, z czego 424 miliony sfinansowane były tylko w styczniu 2021 roku. 

Swoją popularność pożyczki P2P zawdzięczają temu, że platformy pozwalają ludziom i biznesom na otrzymanie funduszy bez udziału instytucji państwowych bądź banków. 

W przypadku tradycyjnych pożyczek bankowych, procesy aplikacyjne i czas oczekiwania na zatwierdzenie wniosku mogą być długie. Dla porównania, niektóre z platform P2P określają czas oczekiwania na akceptację wniosku o pożyczkę na mniej niż 24 godziny. Złożenie wniosku nie wymaga też przedstawienia tak wielu dokumentów, jak w przypadku pożyczek udzielonych przez bank, co dodatkowo przyspiesza proces.

Są to często kwestie najważniejsze i decydujące dla tych, którzy funduszy potrzebują w krótkim czasie. 

Ogólne kryteria, jakie powinny być spełnione przez osobę bądź firmę starającą się o pożyczkę, są znacznie mniej restrykcyjne, niż w przypadku banków i dają możliwość uzyskania pieniędzy osobom, które nie spełniłyby wymagań banków. 

Dla porównania, banki (i coraz częściej także inne instytucje pożyczkowe) wymagają zweryfikowania zdolności i wiarygodności kredytowej. W przypadku pożyczek społecznościowych, taki wymóg nie istnieje. O pożyczkę starać się mogą także osoby zadłużone, czy takie, które nie mają jakiejkolwiek historii kredytowej. 

Jak wygląda proces otrzymywania i inwestowania w pożyczki? 

Dla inwestora (który może być jednostką bądź instytucją), proces rozpoczyna się wraz z otwarciem konta na stronie usługodawcy P2P. Następnie inwestor (także zwany pożyczkodawcą), zasila konto wybraną przez siebie sumą pieniędzy, którą zgadza się przeznaczyć na pożyczkę. Dostępne opcje dają inwestorowi do wyboru opcję pożyczki, która będzie pokrywała całą tę sumę, bądź rozdzieleniu sumy na mniejsze części w celu zainwestowania w kilka pożyczek. 

Dla każdego, kto wnioskuje o pożyczkę (tu także może być to osoba prywatna bądź firma) jest tworzony profil finansowy, który zawiera informację o poziomie ryzyka udzielenia pożyczki oraz preferencji pożyczkobiorcy. Preferencje te określają czas spłaty udzielonego kredytu, dopuszczalną stopę oprocentowania pożyczki oraz sposób spłaty. 

Osoba wnioskująca o kredyt oraz inwestor są ze sobą dopasowani na podstawie analizy obustronnych preferencji oraz dyspozycji. 

Po zaakceptowaniu oferty przez obie strony, pieniądze przelewane są na konto pożyczkobiorcy.

Następnie, wszelkie transakcje pomiędzy stronami odbywają się na danej platformie oferującej usługę. Wszelkie procesy mogą być całkowicie zautomatyzowane, jednak pożyczkobiorcy i inwestorzy mają także możliwość negocjacji. 

Branża naturalnie ewoluowała przez lata, czego rezultatem jest fakt, iż platformy oferują więcej, niż tylko i wyłącznie „tradycyjne” pożyczki między użytkownikami.

Jednym z przykładów takich zmian jest wykorzystanie technologii blockchain. W ostatnich latach, na rynek weszły  pożyczki kryptowalutowe. Według DeFi Pulse, od września 2020 r., w rynek pożyczek DeFi zaangażowanych było 2,29 mld USD.

Rosnący wpływ kryptowalut i technologii blockchainowych w kilku branżach dowodzi, jak ważne jest zaufanie i właściwa weryfikacja tożsamości w branży krypto, czego przykładem są pożyczki P2P.

Ryzyko, jakie niosą za sobą pożyczki społecznościowe 

Pożyczki społecznościowe mogą być ryzykowne z tego samego powodu, dla którego dla wielu są atrakcyjną alternatywą. 

Kryteria ustanowione przez banki często są tym, co gwarantuje bezpieczeństwo i klarowność procesu. W przypadku pożyczek społecznościowych, kryteria te są zaniżone, co w naturalny sposób zwiększa ogólne ryzyko.

Kradzież tożsamości bądź posługiwanie się fałszywą tożsamością

Dopuszczenie się kradzieży tożsamości bądź posługiwanie się fałszywymi danymi w celu uzyskania pożyczki lub zainwestowania, może być niezwykle poważnym zagrożeniem. Jest to sytuacja niebezpieczna zarówno dla platformy, jak i pożyczkodawców i pożyczkobiorców. Zwiększa to ogólne ryzyko niespłacenia pożyczki oraz popełnienia innych przestępstw..

Pranie brudnych pieniędzy 

Pranie pieniędzy (money laundering) to proces, który powoduje, że pieniądze uzyskane w nielegalny sposób lub z nieujawnionego źródła, zostają wprowadzone do obiegu gospodarczego i legalnego systemu finansowo-bankowego. 

W celu prania brudnych pieniędzy, grupy przestępcze posługują się wieloma sposobami, używając przy tym instytucji, produktów, czy też osób. 

Rozpowszechnienie działania instytucji bankowych i technologii finansowych online sprawił, że usługi te (włączając platformy pożyczkowe), także stały się celem osób i grup powiązanych z działalnością przestępczą. 

Platformy pożyczek społecznościowych są jednym z miejsc, które przez swoją charakterystykę i model działania, narażone mogą być na wyższe ryzyko wystąpienia działań takich jak pranie pieniędzy.  

Jedną z cech, jaka sprzyja temu zjawisku, są różnice w regulacjach między państwami. W przypadku transakcji międzynarodowych, jakie odbywają się na platformach pożyczkowych, ten fakt użyty może być przez grupy przestępcze w celu łatwiejszego obejścia zasad i zabezpieczeń będących częścią procesów KYC i AML. 

Kolejną kwestią, która sprawia, iż platforma pożyczkowa może stać się miejscem służącym do prania brudnych pieniędzy, jest niewystarczająco wnikliwa weryfikacja tożsamości użytkowników. Ten fakt stwarza ryzyko wystąpienia szeregu nieprawidłowości, takich jak wspomniane wcześniej fałszowanie tożsamości, bądź posługiwanie się tożsamością osób, których używa się jako “słupy” pozujące jako pożyczkobiorcy bądź inwestorzy w celu wprowadzenia brudnych pieniędzy w obieg.

Nowe regulacje dotyczące pożyczek społecznościowych, a wymagania od platform pożyczkowych i ich użytkowników 

Identity verification is crucial in industries such as banking, fintech, and other financial services. 

Although peer-to-peer lending might seem like a less formal way of dealing with loans because of the lowered criteria, the actions associated with lending and borrowing money are just as legally binding as in the case of banking institutions.

That’s why it is important for the P2P lending platforms to implement strong KYC strategies that ensure the safety and security of their business, as well as those involved. 

Nowe regulacje dotyczące pożyczek społecznościowych, a wymagania od platform pożyczkowych i ich użytkowników 

Mimo, że platformy oferujące pożyczki społecznościowe mogą być postrzegane jako mniej formalna alternatywa dla banków czy tradycyjnych instytucji pożyczkowych, wszelkie działania związane z udzielaniem bądź pozyskiwaniem środków poprzez platformy P2P, są tak samo prawnie wiążące. 

Właśnie dlatego wdrożenie silnych strategii KYC, które znacznie niwelują ryzyko występowania oszustw i nielegalnych działań, jest tak ważne w przypadku platform pożyczkowych. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w momencie, w którym branża ta znacząco się rozrasta i zyskuje na coraz większej popularności. 

Dla właścicieli platform pożyczkowych w Europie, które oferują pożyczki społecznościowe dla firm, stworzenie i wdrożenie dopracowanych strategii KYC, będzie koniecznością. Z dniem 10 października 2021 roku,  w życie wchodzą bowiem nowe regulacje, które dotyczą także platform pożyczek społecznościowych.

Nowe regulacje dotyczyć będą zarówno firm, które założone zostały na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA), ale także firm spoza strefy, które planują swoją działalność w tym obszarze. 

Komisja Europejska przyjęła z końcem 2020 roku Regulację (EU) 2020/1503 i Dyrektywę (EU) 2020/1504. Oprócz wytycznych dotyczących licencji, jakie pozyskane będą musiały być przez platformy pożyczkowe P2P, zostały także przedstawione nowe wytyczne dotyczące pożyczek społecznościowych udzielanych biznesom. Konieczne będzie uzyskanie przez platformy pożyczkowe większej ilości informacji na temat ich przedstawicieli oraz projektów. Jednym z przykładów są informacje dotyczące karalności pożyczkobiorców oraz sprawdzenie, czy nie znajdują się oni w miejscach powiązanych z większym ryzykiem. 

Warto także mieć na uwadze, iż Komisja Europejska dokonać będzie musiała w przeciągu dwóch lat, analizy działania przyjętej regulacji, w celu podjęcia decyzji o objęciu platform crowdfundingowych i pożyczek społecznościowych Czwartą Dyrektywą AML, jako podmioty zobowiązane. Oznacza to, iż platformy te podlegałyby znacznie bardziej restrykcyjnym zasadom, w tym także wymaganiom dotyczącym onboardingu klientów i weryfikacji ich tożsamości. 

Weryfikacja tożsamości kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa

Weryfikacja tożsamości klientów instytucji finansowych i banków oraz użytkowników platform finansowych online jest aktualnie kwestią kluczową. 

W przypadku firm i platform działających stricte online, zdalne formy weryfikacji tożsamości użytkowników są jedyną dogodną opcją. 

Sposobów na zidentyfikowanie użytkownika jest kilka. Należy jednak pamiętać, że aby wyeliminować ryzyko oszustwa i fałszerstwa, należy wybrać opcję, która będzie w pełni spełniała wymagania postawione przez regulacje i zapewni skuteczne zabezpieczenie przed możliwymi oszustwami.

Fully-Verified oferuje usługę wideo weryfikacji tożsamości. W porównaniu do innych metod identyfikacji – takich jak wcześniej wspomniana procedura bazująca na przesłanych przez użytkownika zdjęciach – proces ten pozwala na znacznie dokładniejszą weryfikację użytkownika. Usługa wideoweryfikacji łączy w sobie siłę technologii (automatyczna walidacja dokumentów, technologia rozpoznawania twarzy i inne metody wykorzystania sztucznej inteligencji) z czynnikiem ludzkim (obserwacja zachowania użytkownika, walidacja zabezpieczeń dokumentu tożsamości i tym podobne). 

Related Post

Leave a Comment

Fully-Verified was created as answer to its founders collectively losing over $150 000 to various types of fraud in their eCommerce businesses.