Odkąd pandemia uderzyła w nas w 2020 roku, spędzamy więcej czasu za ekranem naszych telefonów lub komputerów. Ta zmiana wpłynęła również na świat bankowości wraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem na obecność cyfrową. W Stanach Zjednoczonych banki cyfrowe odnotowały w 2020 roku 40% wzrost liczby użytkowników. Ta liczba wzrosła z 28 do 39 milionów użytkowników. Cyfryzacja zapewnia ogromną wygodę dzięki usługom 24/7, ale także stwarza nowe wyzwania. Jednym z nich jest właściwa weryfikacja tożsamości. Weryfikacja tożsamości odgrywa dużą rolę w branży usług finansowych. Pomaga budować zaufanie i bezpieczeństwo między firmami a klientami. Jak wygląda weryfikacja tożsamości w bankach cyfrowych, które nie mają fizycznego oddziału?

KYC i AML w bankowości cyfrowej

KYC, oznacza Poznaj Swojego Klienta (Know Your Customer), jest częścią polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML, Anti-Money Laundering) i wymaga weryfikacji tożsamości nowych użytkowników. Jego głównym celem jest upewnienie się, że działalność klientów jest legalna i nie dochodzi do oszustw związanych z tożsamością ani do prania pieniędzy.

Tradycyjnie KYC miało miejsce w lokalnym oddziale podczas spotkania twarzą w twarz. Podczas weryfikacji sprawdzono informacje na fizycznym dowodzie i porównywano je z informacjami podanymi przez potencjalnego klienta. Procesy back-office sprawdzały informacje w bazach danych i zatwierdzały lub odrzucały klienta.

Właściwa procedura KYC polega na identyfikacji klienta i weryfikacji jego prawdziwej tożsamości oraz ocenie ryzyka. Dodatkowo bank musi badać aktywność na rachunku oraz transakcje podejmowane przez dotychczasowych klientów.

Electroniczne KYC (e-KYC) umożliwia w pełni cyfrowy proces wdrażania nowego klienta, który obejmuje sprawdzanie tożsamości i przeprowadzanie kontroli przeciwdziałających praniu pieniędzy. Cały proces identyfikacji można dostosować w oparciu o określone wymagania regulacyjne.

Korzyści płynące z usługi weryfikacji tożsamości Fully-Verified

Onboarding nowych użytkowników w branży neobankowej powinien sprostać wymaganiom współczesnego klienta. Przewagą neobanków nad tradycyjnymi bankami jest ich elastyczność. Neobanki są bardziej skłonne do przyjmowania nowych technologii, aby zadowolenie użytkownika i jego bezpieczeństwo były priorytetem. Oznacza to, że są bardziej skłonni do wdrożenia procesu zdalnej wideoweryfikacji dla swoich klientów. Weryfikacja wideo ma wiele zalet nie tylko dla klientów, ale także dla banków.

 1. Uproszczony proces onboardingu: dzięki weryfikacji tożsamości z Fully-Verified proces został skrócony do minimum, dzięki czemu spełnia oczekiwania szybkiego i łatwego onboardingu,
 2. Łatwy dostęp: Proces weryfikacji można przeprowadzić z dowolnego miejsca na świecie. Jedyne wymaganie to kamera i dostęp do internetu.
 3. Przetwarzanie w czasie rzeczywistym: oznacza, że ​​klienci mogą zostać zweryfikowani szybciej, niż gdyby korzystali z konwencjonalnych metod.
 4. Bezpieczeństwo: wideoweryfikacja tożsamości Fully-Verified w obecności przeszkolonego operatora to najbezpieczniejszy sposób na wprowadzanie nowych klientów. Weryfikacja jest poparta automatycznym odczytywaniem danych z dokumentów i rozpoznawaniem twarzy, co eliminuje problem osób posługujących się skradzionymi lub fałszywymi dowodami osobistymi.
 5. Zgodność: wszystkie nasze opcje weryfikacji spełniają wymagane przepisy i są zgodne z najsurowszymi zasadami KYC.
 6. Dokładność: nasz proces, dzięki połączeniu rozmowy wideo na żywo z przeszkolonym specjalistą i uczeniem maszynowym AI, eliminuje wszelkie próby oszustwa i ryzyko błędu ludzkiego.
 7. Elastyczność: proces weryfikacji można dostosować. Można dodać dowolną dodatkową funkcję, taką jak potwierdzenie adresu lub skanowanie list PEP i list sankcyjnych.

Co oznacza zgodność z regulacjami dla bankowości cyfrowej?

Banki cyfrowe stoją przed wyjątkowymi możliwościami. Dzięki odpowiednim narzędziom, takim jak weryfikacja wideo, przy pomocy Fully-Verified, mogą zaoferować klientom szybkie wdrożenie. Ale muszą również przestrzegać tych samych zasad i przepisów, co tradycyjne banki. Oznacza to, że muszą upewnić się, że wszystkie podejrzane transakcje są zgłaszane.

Neobanki cieszyły się popularnością wśród osób zajmujących się praniem pieniędzy ze względu na to, że była to nieuregulowana gałąź sektora bankowego. Zgodność z regulacjami w bankowości cyfrowej jest trudniejsza, gdy organy regulujące nie nadążają za nowinkami technologicznymi. Globalne władze finansowe zareagowały na tę lukę w przepisach, wprowadzając wytyczne ze szczególnym uwzględnieniem usług bankowości cyfrowej. W marcu 2020 r. Międzyrządowa Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), opublikowała wytyczne dotyczące tożsamości cyfrowej. Zgodnie z nimi banki cyfrowe mogą korzystać z automatycznej weryfikacji dokumentów tożsamości celu weryfikacji tożsamości klienta. Proces stosowany przez Fully-Verified jest w pełni zgodny z zasadami opublikowanymi przez FATF.

Jako nowe banki, które nie mają zbudowanego dużego zaufania klientów, neobanki muszą uważać zgodność z AML za istotny element swoich procedur. Przestrzeganie przepisów, takich jak zasady AML i KYC, pomoże bankom cyfrowym chronić się przed utratą reputacji i potencjalnymi karami.

Kiedy neobanki zaczynają myśleć o zgodności z przepisami, muszą uwzględnić kilka kluczowych czynników i wdrożyć podejście oparte na ryzyku wobec swoich klientów. Jedną z podstaw tego podejścia jest sprawdzenie bazy danych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) jak i sprawdzenie, czy potencjalny klient nie znajduje się na liście osób objętych sankcjami. Częścią zgodności z AML jest również przeprowadzanie należytej staranności wobec klienta, czyli przewidywanie do pewnego stopnia rodzajów transakcji i czynności, w które klient może być zaangażowany oraz monitorowanie aktywności na koncie.

W jaki sposób Fully-Verified może wdrożyć KYC w bankowości cyfrowej?

Weryfikacja Fully-Verified jest wykonywana w czasie rzeczywistym przez przeszkolonego operatora podczas połączenia wideo. Jest to proces, który odtwarza spotkania twarzą w twarz w sieci i jednocześnie stosuje wiele kontroli bezpieczeństwa.

Oferujemy dwa rozwiązania weryfikacji tożsamości, oba wspierane przez wyszkolonych operatorów, sztuczną inteligencję i najnowszą technologię. Wszystkie nasze rozwiązania spełniają najsurowsze wymagania KYC, AML i zgodności z regulacjami.

 • Live-Verify: weryfikacja odbywa się na żywo podczas rozmowy wideo ze specjalistą ds. weryfikacji. Użytkownik łączy się z przeszkolonym operatorem, który prowadzi użytkownika przez kolejne etapy weryfikacji.
 • Self-Verify: automatyczna weryfikacja tożsamości, podczas której użytkownicy samodzielnie przechodzą przez całą procedurę. Cały proces jest rejestrowany na wideo od początku do końca.

Nasz proces wideoweryfikacji jest prosty: Użytkownicy wypełniają formularz rejestracyjny na stronie, podając swoje dane osobowe. Szczegóły przesyłane są do nas za pośrednictwem API. Weryfikujemy szczegóły za pomocą naszego procesu weryfikacji tożsamości wideo i automatycznie wysyłamy wyniki i dowody do naszych klientów. Oznacza to, że klient może od razu wykonać pożądane czynności.

Oprócz rozwiązań do weryfikacji tożsamości oferujemy samodzielne opcje identyfikacji:

 • Sankcje i kontrole PEP Kontrola list sankcyjnych i obserwacyjnych Fully-Verified pozwala na określenie, kto jest odpowiednią osobą do nawiązania współpracy, a kto nie. Zawiera listy wystosowane przez rządy oraz instytucje finansowe. Na ten moment korzystamy z ponad 350-ciu baz danych z całego świata
 • Weryfikacja adresu potwierdza, że adres podany w celu weryfikacji jest w rzeczywistości adresem zamieszkania i wiąże użytkownika z konkretną lokalizacją.
 • Manualna usługa KYC to spersonalizowana usługa, która może spełnić różne oczekiwania biznesowe. Nasz doświadczony zespół może dostosować się do standardów i polityk biznesowych, które zostały już wdrożone lub stworzyć niestandardowe rozwiązanie przy użyciu własnej platformy i zasobów.

Neobanki stoją przed trudnym wyzwaniem. Muszą zdobyć zaufanie konsumentów i zapewnić organy regulacyjne, że mogą działać bezpiecznie i przestrzegać przepisów. Wszystko to musi być przyjazne dla użytkownika i łatwe w użyciu. W tym celu neobanki powinny współpracować z firmami, które mogą pomóc w powstrzymaniu prania pieniędzy i oszustw związanych z kradzieżą ożsamością. Usługa weryfikacji tożsamości firmy Fully Verified może pomóc w osiągnięciu tej równowagi.

Related Post

Leave a Comment

Fully-Verified was created as answer to its founders collectively losing over $150 000 to various types of fraud in their eCommerce businesses.