Rynki internetowe zrewolucjonizowały sposób, w jaki robimy zakupy, odpowiadając na potrzeby współczesnego człowieka – wygodę, konkurencyjność cen i łatwość kilku kliknięć. Można postawić tezę, że pandemia przyśpieszyła przesunięcie handlu w stronę cyfrową. Pomimo szybkiego i nieustającego wzrostu, na idyllicznym obrazie e-commerce istnieje pewna rysa – jaki poziom bezpieczeństwa zapewniają zakupy internetowe? Co należy usprawnić i jak przygotować się na zagrożenia? Najważniejszym krokiem może stać się usługa weryfikacji tożsamości dla rynków internetowych.

Wyzwania

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce rośnie ilość skierowanych na nią cyberataków i coraz bardziej wyrafinowanych narzędzi używanych w celu ich przeprowadzenia. Szacuje się, że 60% oszustw związanych z transakcjami płatniczymi odbywa się właśnie na rynkach internetowych.  

Kwestią aktualnie obecną w debacie nad funkcjonowaniem rynków internetowych jest ich regulacja w kierunku transparentności i odpowiedzialności za oszustwa, mogące się wydarzyć na ich platformach. W lipcu tego roku Kongres USA odrzucił niewielką ilością głosów długo dyskutowany The Inform Act. Jego podstawowym celem było nałożenie wymogu uwierzytelniania tożsamości sprzedawców zewnętrznych o dużej liczbie obrotów. Jednakże, w Kongresie nadal trwają obrady nad innymi ustawami (The Inform bills), które zakładają, że sprzedawcy wystawiający swoje produkty na rynkach internetowych muszą zostać poddani weryfikacji na podstawie informacji bankowych, dokumentów tożsamości oraz danych podatkowych. Co więcej, rynki internetowe będą zobowiązane do ujawniania informacji na temat tożsamości sprzedawców i ich adresów oraz przeprowadzania dorocznej weryfikacji, potwierdzającej prawdziwość tych informacji. Także w UE trwają obrady nad pakietem ustaw cyfrowych. Jedna z nich dotyczy funkcjonowania rynków internetowych, nakładając na nie m.in. obowiązek identyfikowania klientów biznesowych w celu zwiększenia transparentności.  Za większy nadzór nad przestrzenią internetową odpowiadać będzie nowa Europejska Rada ds. Usług Cyfrowych. Należy zatem spodziewać się dużych zmian w przestrzeni legislacyjnej dotyczącej rynków internetowych, a co za tym idzie weryfikacja tożsamości użytkowników platform może okazać się niezbędna.

Zaufanie i bezpieczeństwo

Rynki internetowe stoją przed poważnym wyzwaniem budowania wspólnoty zaufania i bezpieczeństwa. Jest w nich obecny element strachu, zbudowany na braku bezpośredniego kontaktu między osobami dokonującymi transakcji. Nasuwają się wątpliwości czy osoba po drugiej stronie ekranu jest tym za kogo się podaje. Czy nabywca dostanie zamówiony produkt i nie stanie się ofiarą oszustwa? Dlatego do operatora rynku internetowego należy zadanie budowania zaufanego ekosystemu zweryfikowanych użytkowników. Wraz z rozwojem platformy wśród sprzedających mogą pojawiać się źli aktorzy, posługujący się fałszywą tożsamością, narażając na oszustwa innych użytkowników. Należy zatem podkreślić, iż zaufanie staje się wartością nadrzędną w prowadzeniu rynku internetowego, odpowiadającą za jego sukces i lojalność czujących się bezpiecznie klientów. Kluczem do stworzenia atmosfery zaufania jest wideoweryfikacja tożsamości. Pozwala ona na tworzenie społeczności, w której każdy użytkownik jest tym za kogo się podaje, tworząc dodatkową warstwę bezpieczeństwa.

Wdrażanie klientów

Wdrażanie klientów w przestrzeni e-commerce powinno odzwierciedlać zalety prowadzenia rynku internetowego. Użytkownicy oczekują szybkiego, łatwego i wygodnego procesu. Jednakże, takie doświadczenie należy zbalansować ze zgodnością z odpowiednimi regulacjami prawnymi, rzetelnością oraz wyczerpującym potwierdzeniem tożsamości wdrażanego użytkownika. Na te potrzeby odpowiadają cyfrowe rozwiązania weryfikacyjne, które mogą zostać dostosowane do potrzeb danego rynku internetowego. Wideoweryfikacja z obecnością wyszkolonego operatora jest najbezpieczniejszym sposobem na wdrażanie użytkownika, zapewniając połączenie sztucznej inteligencji, machine learning i ludzkiej inteligencji. Jest to zarazem pierwszy kontakt klienta z marką, należy zatem zapewnić najwyższej klasy obsługę. Przekłada się ono na stworzenie dobrego pierwszego wrażenia i przeprowadzenie użytkownika przez cały proces, nie dopuszczając do jego rezygnacji na którymkolwiek etapie. Korzystając z usług Fully-Verified klient jest gotowy do użytkowania rynku internetowego i przeprowadzania transakcji już po udanym procesie weryfikacyjnym.

Zwalczanie oszustw i ryzyka

Rozwój rynków internetowych wiąże się z pojawianiem się zagrożeń ze sfery cyberprzestępczości. Należy mieć na uwadze, że oszuści używają coraz to bardziej innowacyjnych narzędzi. Najprawdopodobniej ryzyko z ich strony będzie stale obecne w branży e-commerce i operatorzy platform muszą być przygotowani na ciągłe monitorowanie, wyszukiwanie i zapobieganie metodom, którymi posługują się oszuści. Do aktualnych zagrożeń można zaliczyć:

  • Oszustwa związane z obciążeniem zwrotnym – proceder polegający na zarejestrowaniu się na platformie nieuczciwego użytkownika, który dokonuje zakupu, a następnie zaprzecza transakcji, twierdząc, że jego karta została skradziona lub zgubiona. W efekcie użytkownik dostaje zwrot za zakup, a rynek internetowy oraz dostawca usług płatniczych otrzymują karę finansową.
  • Oszustwo zakupowe – polega na niedostarczeniu towaru lub usług przez nieuczciwego sprzedawcę po dokonaniu płatności przez kupującego.
  • Fałszywy profil sprzedawcy – polega na skopiowaniu profilu legalnego sprzedawcy przez oszusta, co odbywa się ze szkodą dla uprawnionych wystawców i kupujących, nabywających towary od nielegalnego sprzedającego
  • Zamknięta pętla – w tym przypadku zarówno konta sprzedającego, jak i kupującego są fałszywe, a wystawione produkty nie istnieją. Zyski osiąga się za pomocą skradzionych danych finansowych.

Rynek internetowy może też zostać wykorzystany do prania brudnych pieniędzy. Przestępcy mogą tworzyć firmowe konta handlowe, wykorzystywane do tego procederu. Operator platformy pod karą grzywny ponosi odpowiedzialność za nie wychwycenie przestępcy, poszukiwanego przez organy ścigania. Na działania przestępcze może też wskazywać stałe kupowanie przez pojedynczego kupca wartościowych przedmiotów od jednego sprzedawcy. Przepisy dotyczące przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (AML) nakładają na rynki internetowe obowiązek monitorowania i wychwytywania nielegalnej działalności. Platformy, które nie dokładają wszelkich możliwych starań w celu wykrywania prania brudnych pieniędzy oraz innych oszustw są narażone na poważne kary finansowe. Dotyczy to także dostawców rozwiązań płatniczych i banków. Cierpi na tym reputacja rynku internetowego, bazującego na wiarygodności oferowanych produktów i usług. A tym samym odpowiedzialna za dopuszczenie do swojej społeczności nieuczciwych użytkowników, mogących posługiwać się skradzionymi lub syntetycznymi tożsamościami. To kolejny powód, dla którego usługa weryfikacji tożsamości dla rynków internetowych stanowi konieczność dla branży.

Zgodność z regulacjami

Obecnie rynki internetowe podlegają nie tylko dobrym praktykom, ale też określonymi regulacjami prawnymi, które nakładają na nie obowiązek kontroli sprzedawcy. Większość odnosi się do środowiska płatniczego, np. dyrektywa UE w sprawie usług płatniczych (PSD i PSD2 – The Payment Service Directive). Platformy handlowe są tu określane jako „agenci komercyjni”, którzy muszą przetwarzać transakcje finansowe zgodnie z tym samym standardem, co banki lub inni dostawcy usług płatniczych. Ponadto, rynki internetowe muszą kierować się regulacjami KYC (Poznaj Swojego Klienta) i KYB (Poznaj Swój Biznes), która jest zorientowana na identyfikację firm zewnętrznych i dostawców. Rynki internetowe obowiązują też wspomniane wcześniej procedury AML (Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy).

Ochrona marki

Odpowiednio dobrane rozwiązania weryfikacyjne służą ochronie marki i dbałości o jej reputację. Co więcej, pozwalają wypełnić lukę, powstałą na skutek oderwania zakupów od relacji twarzą w twarz z drugim człowiekiem. Brak bezpośredniej relacji rodzi naturalny strach przed byciem oszukanym i narażonym na niebezpieczeństwo. Wideoweryfikacja pokazuje całej społeczności, uczestniczącej w transakcjach na platformie, że firma podejmuje środki ostrożności, mające na celu ochronę jej użytkowników przed oszustwami. Zaufanie, bezpieczeństwo i weryfikacja tożsamości stanowią podstawę budowania reputacji rynków internetowych, które dzięki hołdowaniu tym wartościom mogą spodziewać się lojalności klientów i dalszego sukcesu.

Rynek internetowy bazujący na gospodarce współdzielenia

Wiele rynków internetowych bazuje na gospodarce współdzielenia jako modelu biznesowym. W tych przypadkach wideoweryfikacja tożsamości stanowi nieodzowny element wdrażania użytkowników. Takie firmy jak Uber, Airbnb czy Lyft zatrudniają swoich pracowników poprzez kanały cyfrowe, bez interakcji bezpośrednich. Następnie, osoby te dostarczają usługi podczas bezpośredniego kontaktu z klientem. Tym samym, zaufanie i poczucie bezpieczeństwa mają tu wymiar jeszcze bardziej doniosły. Odbiorcy usług gospodarki współdzielenia chcą mieć pewność, że osoba, która ją podwozi czy korzysta z jego domu, została odpowiednio zweryfikowana. O zaufaniu jako kluczowym elemencie gospodarki współdzielenia i o wpływie weryfikacji tożsamości na tę wartość pisaliśmy we wcześniejszym artykule.

Weryfikacja tożsamości online – przyszłość rynków internetowych?

Można śmiało postawić tezę, że weryfikacja tożsamości użytkowników rynków internetowych przechodzi obecnie transformację z kategorii dobrze postrzeganej do koniecznej. Biorąc pod uwagę debatowane zmiany legislacyjne w wielu krajach oraz wzmożoną aktywność cyberprzestępców, transparentność staje się wartością wychodzącą na pierwszy plan. Wszystko sprowadza się do budowania zaufania użytkowników do rynków internetowych oraz zapobiegania oszustwom. Zwiększa się świadomość zagrożeń wśród użytkowników, widoczne w tym, że 91% badanych Amerykanów chętniej korzysta z zakupów internetowych jeśli platforma przeprowadza weryfikację swoich użytkowników. Presję, nakładaną na potwierdzenie, że osoba po drugiej stronie ekranu jest tym za kogo się podaje, potęguje fakt, że w dobie pandemii rynki internetowe stały się de facto przestrzenią zastępującą miejsca publiczne. Zwiększone tempo digitalizacji wielu aspektów codziennego życia człowieka przekłada się na konieczność wprowadzenia właściwych rozwiązań weryfikacyjnych na rynkach internetowych.

Jak Fully-Verified może pomóc rynkom internetowym?

Fully-Verified oferuje usługi weryfikacyjne, stanowiące połączenie najwyższych standardów bezpieczeństwa z dobrym doświadczeniem użytkownika. Potwierdzenie tożsamości odbywa się podczas połączenia wideo przy pomocy wyspecjalizowanego operatora. Oferowane przez nas usługi łączą w sobie najnowszą technologię, AI, biometrię rozpoznawania twarzy i ludzką inteligencję w postaci dwóch usług:

  • Live-Verify: weryfikacja odbywa się na żywo w trakcie połączenia wideo, podczas którego specjalista ds. weryfikacji przeprowadza użytkownika przez wszystkie kroki oraz ocenia proces, wspierany przez technologię.
  • Self-Verify: użytkownik przechodzi przez proces samodzielnie, wykonując kroki według instrukcji. Następnie operator dokonuje oceny nagranej weryfikacji.

Dzięki weryfikacji tożsamości operatorzy rynków internetowych mogą udowodnić swoim użytkownikom, że przykładają najwyższą dbałość o budowanie zaufania w swojej społeczności oraz pozostają w zgodności z obowiązującymi ich regulacjami, eliminując problem kradzieży tożsamości.

Fully-Verified was created as answer to its founders collectively losing over $150 000 to various types of fraud in their eCommerce businesses.