Jak dobrać odpowiednie narzędzie do weryfikacji tożsamości i nie zgubić się w meandrach regulacji i przepisów?

Weryfikacja tożsamości jest dla wielu branży bardzo istotnym aspektem działalności i trudno wyobrazić sobie bez niej jakiekolwiek działania. W świecie coraz bardziej przepełnionym ryzykiem, dochowanie należytej staranności przy przeprowadzaniu procesów związanych z KYC (Know Your Customer) i spełnianiu różnych regulacji (np. KNF) ma zasadnicze znaczenie w przeciwdziałaniu przestępstwom. Jakie produkty są odpowiednie dla wybranych gałęzi branżowych? Czy istnieje elastyczne rozwiązanie, które cechuje się zarówno wysokim standardem jak i odpowiednim bezpieczeństwem w świadczeniu usług?

 

Po co nam weryfikacja?

Procedura KYC (Know Your Customer) to starannie prowadzona polityka mająca na celu przeciwdziałanie oszustwom, kradzieżom tożsamości oraz praniu pieniędzy poprzez pozyskanie danych o tożsamości klienta, weryfikacji tożsamości, przechowywania danych oraz monitorowania zmian i historii klienta. Różnego rodzaju instytucje nie są w stanie odpowiednio funkcjonować bez tego rodzaju działań. Przestrzeganie tych regulacji, wdrażanie kompleksowej weryfikacji tożsamości klienta oraz sprawdzenie jego dokumentów to zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dla obu stron. Ponaddto wzrasta poziom zaufania klientów oraz zwiększa się świadomość jakości świadczonych usług.

Głównym zadaniem weryfikacji tożsamości jest określenie prawdziwości informacji na temat klienta danej usługi. Zagadnienie to jest podejmowane coraz częściej w dyskursie publicznym, staje się standardową procedurą i jest dobrym wskaźnikiem wiarygodności. Poprzez wiedzę na temat tego kim jest klient, instytucje i firmy mogą uniknąć korupcji, łapówkarstwa, prania pieniędzy, wszelkiego rodzaju oszustw i kradzieży tożsamości, a także finansowania terroryzmu. Na podstawie szczegółów dostarczonych przez weryfikację tożsamości, instytucje są w stanie przewidzieć jakich działań mogą spodziewać się od klienta.

 

Odpowiednio dobrane narzędzie = dobry początek

Odpowiednie narzędzie do przeprowadzania weryfikacji tożsamości to nie tylko dobre zabezpieczenie dla instytucji i firm, ale również wyraźny sygnał dla klienta, że pełna transparentność i bezpieczeństwo przeprowadzanej weryfikacji dadzą również jemu poczucie komfortu. Proces ten wpływa na dobre relacje z klientem. Jest wyrazem profesjonalizmu, świadomości, uczciwości oraz ostrożności. Ważna jest również wiedza na temat tego, że odpowiednio przeprowadzony proces weryfikacji tożsamości nie jest utrudnieniem. Ułatwia on funkcjonowanie i jest odpowiednią reakcją na potrzeby rzeczywistości rynku. Instytucje finansowe są pod wielką presją, aby zapobiegać realnie zagrażającym oszustwom i przestępstwom związanym z kradzieżą tożsamości. W dobie dzisiejszych technologii, możliwości, pomysłów i ataków hakerskich, KYC wydaje się być polityką potrzebną bardziej niż kiedykolwiek.

 

 

Jakie produkty oferuje Fully-Verified?

Weryfikacja tożsamości powinna być dobrana do każdej branży w sposób, który gwarantuje jej pełne bezpieczeństwo i jest odpowiednio dopasowane do usług jakie świadczy instytucja lub firma. Fully-Verified posiada narzędzia, które można w elastyczny sposób dopasować do rodzaju oferowanych przez daną branżę usług.

Pierwszym z nich jest Self-Verify czyli weryfikacja tożsamości, którą użytkownik przeprowadza samodzielnie, robiąc zdjęcia dokumentów oraz swojej twarzy. Cały proces jest nagrywany na wideo, analizowany przez wewnętrzne algorytmy, a na koniec sprawdzany przez specjalistę. Jest on w stanie ocenić ocenić czy w zachowaniu użytkownika wystąpiły jakieś anomalie albo czy nie stara się on popełnić oszustwa. Już przez sam aspekt nagrywania procesu na wideo, Self-Verify jest narzędziem niezwykle bezpiecznym. Drugi produkt, czyli Live-Verify, to przeprowadzany przez specjalistę proces weryfikacji tożsamości podczas wideo-rozmowy na żywo. Specjalista prowadzi użytkownika przez proces weryfikacji i jest w tym wspierany między innymi przez technologię rozpoznawania twarzy lub technologię automatycznego rozpoznawania dokumentów. Live-Verify reprezentuje kolejny poziom bezpieczeństwa i spełnia nawet najbardziej surowe wymagania. Zarówno Self-Verify jak i Live-Verify są nagrywane na wideo, dodatkowo istnieje obecność człowieka specjalisty, który jest w stanie zweryfikować dokumenty oraz zachowanie osoby weryfikowanej. Jak w takim wypadku dobrać te narzędzia odpowiednio do rodzaju branży i być pewnym, że odpowiadają one wszelkim preferencjom i zaspokajają potrzeby bezpieczeństwa?

 

 

Który produkt wybrać dla swojej firmy?

Narzędzia od Fully-Verified są na tyle elastyczne, że można wybierać je oddzielnie, ale można również je łączyć i dać klientom możliwość korzystania z obu opcji. W zależności od przeprowadzonych przez daną instytucję analiz poziomu ryzyka, regulacji państwowych czy unijnych oraz innych reguł i ustaw można dobrać narzędzia, które spełniają wszystkie te surowe bądź mniej wymagające kryteria. Idąc tym tokiem Self-Verify mogą używać branże takie jak: agencje pracy, crowdfunding, e-commerce, e-learning, hazard i gry, giełdy bitcoin, prywatne szpitale czy usługi telekomunikacyjne. Połączenie Self-Verify i Live-Verify możemy użyć w przypadku branż takich jak: banki, forexy czy pożyczki na małe kwoty. W zależności od analizy poziomu ryzyka, regulacji i ich surowości, instytucje mogą wybrać, który z tych dwóch modeli bardziej preferują. Live-Verify odpowiada zaś większościom branży o wyższym ryzyku, spełnia nawet najbardziej surowe regulacje więc możemy użyć go w przypadku branży takich jak: biura maklerskie, różne usługi finansowe, w tym nowopowstałą gałąź branży bankowej- neobanki, fundusze inwestycyjne, giełdy, pożyczki na duże kwoty, kredyty, leasingi, telemedycyna, ubezpieczenia, STO (Security Token Offering czyli finansowanie projektów blockchain) oraz wszelkiego rodzaju usługi rządowe.

Należy pamiętać, że głównym kryterium determinującym to, którego narzędzia powinniśmy używać jest przede wszystkim analiza ryzyka. Do niej dopasowywana jest późniejsza polityka KYC zgodna z wymaganiami instytucji regulujących (między innymi KNF). 

 

 

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Całkowita anonimowość jest w dzisiejszych czasach konceptem nieopłacalnym i zwyczajnie niebezpiecznym. Podejście to jest niepraktyczne dla wielu branży, a dla większości z nich zwyczajnie niewykonalne. Obecnie o wielu kontrowersjach związanych z brakiem odpowiedniej weryfikacji tożsamości i procedur KYC słyszy się w branżach, które operują bitcoinami. Zwiększenie swojej wiarygodności poprzez odpowiednie dopasowanie polityki KYC czy tej dotyczącej AML (Anti – Money Laundering) jest dla tych branży priorytetowe, aby móc funkcjonować bez szkody dla siebie i swoich klientów. Podobnie jest w czasie obecnej pandemii, w której większość firm i instytucji postawiła na zdalne usługi. Potrzeba zwiększenia procedur gwarantujących bezpieczeństwo i chroniąca przed przestępstwami wzrosła i stała się priorytetowa dla większości. Weryfikacja tożsamości jest potrzebna, a firmy oraz instytucje, które jeszcze jej nie przeprowadzają, powinny myśleć o wdrożeniu jej jak najszybciej, aby uniknąć wszelkiego rodzaju nieprzyjemności i komplikacji związanych z kradzieżami i oszustwami. 

Podsumowując, to co naprawdę definiuje jaki produkt należy wybrać dla swojej usługi, jest związane przede wszystkim z oceną ryzyka danej instytucji oraz dopasowaniem do odgórnych regulacji oraz ustaw. Niektóre z nich są bardziej restrykcyjne, inne mniej, ale do wszystkich należy się dostosować. Niewątpliwym plusem jest to, że w Fully-Verified narzędzia można dobierać w sposób elastyczny, przy obu produktach dostajemy gwarancję kompleksowego zabezpieczenia, a także wypełnienia nawet najbardziej restrykcyjnych wymagań.

 

Obrazy: Freepik.com (1, 3, 4),  zasoby własne (2)

Related Post

Leave a Comment

Fully-Verified was created as answer to its founders collectively losing over $150 000 to various types of fraud in their eCommerce businesses.