Sankcje i PEP

Bądź pewny, że dany użytkownik nie jest osobą eksponowaną politycznie, terrorystą, bądź nie znajduje się na listach sankcyjnych

Wyeliminuj oszustwa i ryzyko

W Fully-Verified, oferujemy Ci weryfikację tożsamości użytkowników dobraną do potrzeb Twojej firmy. Chcemy zagwarantować Twojemu przedsiębiorstwu rozwiązania, które zastępują czasochłonne, drogie, tradycyjne, manualne metody. Dlatego też dodaliśmy możliwość sprawdzania list sankcyjnych, PEP oraz list obserwacyjnych do wykonywanych przez nas usług.

Pomaga uniknąć oszustw, zapobiega próbo praniu pieniędzy oraz stanowi odpowiedź na problem terroryzmu finansowego za pomocą zautomatyzowanych rozwiązań.

Spełnia restrykcyjne normy związane z KYC

Bazuje na najnowszych technologiach oraz stale ulepszanym module machine learning.

Zautomatyzowane sprawdzanie na podstawie baz danych, które są aktualizowane codziennie.

1200px-Seal_of_the_United_States_Department_of_the_Treasury.svg
onz
Financial_Action_Task_Force_on_Money_Laundering_logo.svg
170817-F-XX001-001

Sankcje i listy obserwacyjne (watchlisty)

Kontrola list sankcyjnych i obserwacyjnych Fully-Verified pozwala Ci na określenie, kto jest odpowiednią osobą do nawiązania współpracy, a kto nie. Zawiera listy wystosowane przez rządy oraz instytucje finansowe. Korzystamy z ponad 350-ciu baz danych z całego świata. Ich zakres obejmuje:

Osoby indywidualne oraz organizacje sankcjonowane przez Stany Zjednoczone i inne rządy.

Dane organów ścigania dot. osób indywidualnych oraz firm, które były albo są ścigane przez wspomniane organy za powiązania z aktywnością kryminalną.

Jak to robimy?

Fully-Verified dodaje proces sprawdzenia list sankcyjnych usługi do procesu weryfikacji tożsamości Twojego klienta. Integrujemy je z naszym procesem identyfikacji w celu zaoferowania pełnego rozwiązania do onboardingu nowych użytkowników.

Płynne i łatwe weryfikacje, bez marnowania czasu i potencjalnych dochodów

Powtarzalne, określone, przewidywalne wyniki

Zmniejszone koszty

Usługi dopasowane do Twojej polityki mitygacji ryzyka

Dlaczego Twój biznes może tego potrzebować?

Kontrola list sankcyjnych, PEP oraz list obserwacyjnych może być włączona do procesu onboardingu użytkowników. Kontrole można przeprowadzić na każdym etapie relacji binzesowych – nawet po wdrożeniu klienta.

Rozpoznawaj osoby indywidualne oraz organizacje, z którymi współpraca może wiązać się z większym ryzykiem

Unikaj relacji z klientami, którzy powiązani są z przestępstwami finansowymi i innymi podejrzanymi działaniami

Nie wystawiaj swojej firmy na ryzyko, kary finansowe i utratę dobrej reputacji przez brak zgodności z wytycznymi AML

Osoby Eksponowane Politycznie

Osoba eksponowana politycznie (z ang. “PEP”- Politically Exposed Persons) to osoba indywidualna, która zajmowała lub zajmuje ważne stanowisko w organizacjach rządowych. Wiele PEPów pełni funkcje, które mogą zostać użyte do prania brudnych pieniędzy i które mogą sprawić, że są bardziej podatni na korupcję i przekupstwo.

Baza danych Fully-Verified zawiera wysokiej klasy rządowych oficjeli i ich współpracowników w każdej aktywnej jurysdykcji.

Zawiera krewnych oraz bliskich współpracowników

Aktualizowana codziennie

Zawiera weryfikowane listy rekordów z całego świata

Czy jesteś gotowy rozwiązać swoje problemy z weryfikacją nowych użytkowników?

Wylieminuj zagrożenia
Zapobiegaj stratom
Zyskaj czas
Spełniaj wymogi

Fully-Verified was created as answer to its founders collectively losing over $150 000 to various types of fraud in their eCommerce businesses.