Sankcje i PEP

Zapobiegaj przestępstwom.
Zadbaj o swoją reputację.

Bądź pewny, że dany użytkownik nie jest osobą eksponowaną politycznie, terrorystą, bądź nie znajduje się na listach sankcyjnych

Zgodność z najbardziej restrykcyjnymi regulacjami

Uniknij oszustw, zapobiegaj próbom praniu pieniędzy.  Rozwiązania Fully-Verified stanowią odpowiedź na problem terroryzmu finansowego za pomocą zautomatyzowanych rozwiązań do weryfikacji tożsamości Twoich użytkowników.

Weryfikacja list sankcyjnych i PEP

Kontrola list sankcyjnych i obserwacyjnych Fully-Verified pozwala Ci na określenie, kto jest odpowiednią osobą do nawiązania współpracy, a kto nie. Zawiera listy wystosowane przez rządy oraz instytucje finansowe. Korzystamy z ponad 350-ciu baz danych z całego świata. Ich zakres obejmuje

  • osoby indywidualne oraz organizacje sankcjonowane przez Stany Zjednoczone i inne rządy.​
  • Dane organów ścigania dot. osób indywidualnych oraz firm, które były albo są ścigane przez wspomniane organy za powiązania z aktywnością kryminalną.

Automatyczna weryfikacja

Fully-Verified oferuje zautomatyzowane sprawdzanie list sankcyjnych i PEP w celu usprawnienia procesu onboardingu. Nasze rozwiązania są zintegrowane z naszymi procesami identyfikacji.

Fully-Verified was created as answer to its founders collectively losing over $150 000 to various types of fraud in their eCommerce businesses.