Wyeliminuj oszustwa i ryzyko z Fully-Verified

W Fully-Verified, oferujemy Ci weryfikację tożsamości użytkowników dobraną do potrzeb Twojej firmy. Chcemy zagwarantować Twojemu przedsiębiorstwu tylko i wyłącznie to, co najlepsze – rozwiązania, które zastąpią czasochłonne, drogie, tradycyjne, manualne metody. Dlatego też dodaliśmy sprawdzanie list sankcyjnych, PEP oraz list obserwacyjnych do wykonywanych przez nas usług.

Prześwietlenie list sankcyjnych, PEP oraz obserwacyjnych przez Fully-Verified
 • Pozwala Ci walczyć z oszustwami, praniem pieniędzy oraz terroryzmem finansowym za pomocą zautomatyzowanych rozwiązań.
 • Spełnia najbardziej restrykcyjne normy i procesy KYC.
 • Bazuje na najnowszych technologiach oraz machine learning, stale dopracowywanym przez ekspertów.
 • Zautomatyzowane sprawdzanie na podstawie baz danych, które są aktualizowane codziennie.

Sankcje i listy obserwacyjne (watchlisty)

Kontrola list sankcyjnych i obserwacyjnych Fully-Verified pozwala Ci na określenie, kto jest odpowiednią osobą do nawiązania współpracy, a kto nie. Zawiera listy wystosowane przez rządy oraz instytucje finansowe. Na ten moment korzystamy z ponad 350-ciu baz danych z całego świata.

Zakres obejmuje:

– Osoby indywidualne oraz organizacje sankcjonowane przez Stany Zjednoczone i inne rządy.

Dane organów ścigania dot. osób indywidualnych oraz firm, które były albo są ścigane przez wspomniane organy za powiązania z aktywnością kryminalną.

Jak to robimy

Za dodatkową opłatą, Fully-Verified dodaje proces sprawdzenia list sankcyjnych usługi do procesu weryfikacji tożsamości Twojego klienta. Integrujemy je z naszym procesem identyfikacji w celu zaoferowania pełnego rozwiązania do onboardingu nowych użytkowników.

Dlaczego Twój biznes może tego potrzebować?

Kontrola list sankcyjnych, PEP oraz list obserwacyjnych może być zawarta jako część procesu wdrożeniowego Twoich klientów, lub wykonana w każdym stadium Twoich relacji biznesowych.

 • Rozpoznawaj osoby indywidualne oraz organizacje, które wiążą ze sobą większe ryzyko
 • Unikaj relacji z klientami, którzy powiązani są z przestępstwami finansowymi i innymi podejrzanymi działaniami
 • Nie wystawiaj swojej firmy na ryzyko, kary finansowe i utratę dobrej reputacji przez brak zgodności z zasadami AML
 • Baza danych Fully-Verified zawiera wysokiej klasy rządowych oficjeli i ich współpracowników w każdej aktywnej jurysdykcji
 • Zawiera krewnych oraz bliskich współpracowników
 • Aktualizowana, aby pokrywać te bardzo zmienne zbiory danych
 • Globalne i obszerne sprawdzanie

Osoby Eksponowane Politycznie

Osoba eksponowana politycznie (z ang. “PEP”- Politically Exposed Persons) to osoba indywidualna, która zajmowała lub zajmuje ważne stanowisko w organizacjach rządowych. Wiele PEPów pełni funkcje, które mogą zostać użyte do prania brudnych pieniędzy i które mogą sprawić, że są bardziej podatni na korupcję i przekupstwo.

 

Przedsiębiorstwa muszą uważać na to, który z ich potencjalnych klientów jest PEPem, przy współpracy z którym ryzyko jest o wiele większe.

Czy jesteś gotowy rozwiązać swoje problemy z weryfikacją nowych użytkowników?

Skontaktuj się z nami

Fully-Verified was created as answer to its founders collectively losing over $150 000 to various types of fraud in their eCommerce businesses.