Sajid Javid, Sekretarz Stanu ds. Zdrowia i Opieki Społecznej w Wielkiej Brytanii, zaproponował nowe rozwiązanie dla zaszczepionych podróżnych wracających do Wielkiej Brytanii.

Do tej pory, podróżni powracający do Wielkiej Brytanii z krajów takich jak Włochy, Francja, Grecja czy Portugalia, musieli wykonać test PCR (którego koszt wynosi około 75 funtów na osobę) dwa dni po przybyciu do kraju.

Brytyjski rząd planuje jednak uprościć proces dla zaszczepionych podróżnych, wymagając od nich wykonania tańszej wersji testu w kierunku SARS-CoV-2, czyli testu antygenowego metodą LFT (przepływu bocznego)  który kosztowałby ich tylko około 25 funtów. 

W odpowiedzi, Sekretarz ds. Zdrowia wyraził jednak obawy dotyczące proponowanych zmian, wskazując na ryzyko fałszowania wykonywanych samodzielnie testów i przekłamywania ich wyników.

Person holding a lateral swab test for COVID-19
Samodzielne testy na COVID-19 podczas połączenia wideo proponowanym rozwiązaniem w UK

Sajid Javid zaproponował rozwiązanie, które wymagałoby od podróżnych wykonania testu Covid-19 podczas rozmowy wideo na żywo, z obecnością specjalisty, który kontrolowałby przebieg procesu i weryfikował autentyczność wyników.

Proponowane rozwiązanie jest kolejną z szeregu zmian wprowadzonych w poniedziałek, 5 października 2021 r., których głównym celem jest uczynienie podróży do Wielkiej Brytanii tańszymi i łatwiejszymi.

Zmiany obejmują przede wszystkim aktualizację systemu, który do tej pory określał destynacje podróżników według skali kolorów – zielonego, żółtego i czerwonego według ryzyka występującego z ilości zakażeń i miejscowych restrykcji. System ten znacząco wpływał na liczbę podróżnych, ze względu na panujące ograniczenia i wymagania, które należało spełnić. Zgodnie z nowymi propozycjami, obecny system zostanie uproszczony poprzez połączenie grup zielonych i bursztynowych w jedną kategorię krajów oznaczonych jako bezpieczne do podróżowania.

W wyniku wprowadzonych zmian, w pełni zaszczepieni mieszkańcy i niezaszczepieni mieszkańcy poniżej 18 roku życia (ale mający więcej niż 11 lat) z ponad 50 krajów mogą teraz wjechać do Wielkiej Brytanii bez konieczności wypełniania testu przed wyjazdem do UK. Zamiast tego, od podróżnych będzie teraz wymagany tylko test wykonywany 2 dni po przyjeździe.

Więcej niż tylko test.

Nietrudno się jednak domyślić, że taki proces wymaga profesjonalnego podejścia, które zapewni najwyższe standardy bezpieczeństwa. 

Niezbędna jest również właściwa weryfikacja podróżnych przeprowadzających testy na żywo, aby wyeliminować ryzyko działań takich jak próby manipulowania wynikami testów, na przykład przez osobę przystępującą do testu w czyimś imieniu.

Fully-Verified oferuje rozwiązanie weryfikacji tożsamości oparte na wideo (Live-Verify), które jest szybkim, bezpiecznym i niezwykle skutecznym sposobem identyfikacji użytkowników. Proces prowadzony jest przez wysoce wyszkolonego operatora, który podczas wideorozmowy na żywo przeprowadza użytkownika przez weryfikację. 

Cały proces jest także wspierany przez programy oparte na sztucznej inteligencji, takie jak zautomatyzowane narzędzia do rozpoznawania dokumentów i twarzy, co jest dodatkowym zabezpieczeniem oraz czynnikiem zapewniającym najwyższą skuteczność. 

Jak to działa?

Użytkownicy łączą się z przeszkolonym specjalistą za pośrednictwem wideo. Podczas rozmowy użytkownik zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości, takiego jak paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy. Zgodność danych na dokumencie oraz proces rozpoznawania twarzy bazujący na zdjęciu użytkownika oraz zdjęciu znajdującym się na dokumencie przeprowadzane są podczas połączenia. W tym samym czasie, operator sprawdza autentyczność dokumentu oraz jego zabezpieczenia. 

Dzięki możliwościom, jakie daje przeprowadzenie rozmowy na żywo, operator ma także szansę na interakcję z użytkownikiem i wykonanie dodatkowych kroków, w zależności od wymagań klienta i obowiązujących przepisów.

W przypadku nowo proponowanych testów wymazowych dla podróżnych w Wielkiej Brytani, mających odbywać się podczas połączenia na żywo, Fully-Verified oferuje rozwiązanie, które zapewnia najwyższą jakość i .

Advantages of swab tests performed during the Live-Verify process:
  • Proces weryfikacji tożsamości użytkownika oraz proces poboru wymazu jest w pełni nagrywany. 
  • Specyfika procesu weryfikacji, czyli udział wyszkolonego specjalisty połączony ze sztuczną inteligencją zapewnia najwyższą jakość oraz precyzję wykonywanych działań. 
  • Proces pozwala na skuteczną weryfikację tożsamości użytkownika i eliminuje ryzyko fałszerstwa wyników, bądź prób wykonania testu w czyimś imieniu.

Restrykcje będące wynikiem wybuchu globalnej pandemii niewątpliwie wpłynęły na liczne aspekty naszego życia. Znacznie wzrosła liczba transakcji online, a branża e-commerce jeszcze bardziej rozkwitła. Zmianie uległy procesy oraz czynności, których podejmujemy się każdego dnia – uległy one digitalizacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania ciągłości usług. Nauka online, praca, wizyty u lekarza, czy zakładanie konta bankowego bez wychodzenia z domu – to wszystko stało się normą.

Related Post

Leave a Comment

Fully-Verified was created as answer to its founders collectively losing over $150 000 to various types of fraud in their eCommerce businesses.