Tworząc nowe konto w danej instytucji, w celu weryfikacji swojej tożsamości, zazwyczaj wymagane jest przedłożenie dokumentu tożsamości. Na tej właśnie podstawie i kilku  dodatkowych informacjach zweryfikowana zostaje tożsamość użytkownika. Czasami jednak potrzebny jest dodatkowy dokument, którym jest potwierdzeniem adresu (PoA). Zwykle jest to wymagane przy otwieraniu konta bankowego lub konta w instytucji związanej z przekazywaniem pieniędzy. Potwierdzenie adresu poświadcza, że adres podany do celów weryfikacji jest w rzeczywistości adresem zamieszkania i wiąże użytkownika z określoną lokalizacją.

Dlaczego niektóre firmy wymagają potwierdzenia adresu?

Aby zminimalizować ryzyko oszustwa podczas procesu wdrażania nowych użytkowników i by zachować zgodność z zasadami o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) i Poznaj Swojego Klienta (KYC), firmy przeprowadzają dodatkowe kontrole, takie jak potwierdzenie adresu zamieszkania. Gwarantuje to, że użytkownik jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje. Dodatkowo pomaga wykryć użytkowników pochodzących z krajów wysokiego ryzyka, którzy normalnie nie byliby uprawnieni do założenia konta. Wiele instytucji finansowych i domów maklerskich wyklucza użytkowników z tych krajów, a potwierdzenie adresu jest idealnym sposobem weryfikacji lokalizacji użytkownika. Ten sam proces można wdrożyć dla najnowszej gałęzi bankowości, jaką jest bankowość cyfrowa. Banki cyfrowe lub neobanki nie mają fizycznego oddziału i są dostępne 24/7 online. Oznacza to, że prowadzenie KYC w bankowości cyfrowej i znajomość lokalizacji ich klientów jest jeszcze ważniejsze. Firmy mogą również nakładać ograniczenia na użytkowników na określonym obszarze geograficznym. Może to być spowodowane przestrzeganiem określonego prawa lub po prostu polityką firmy. Ponadto potwierdzenie adresu gwarantuje, że adres jest aktualny, co jest kolejnym wymogiem polityki KYC.

Kiedy PoA jest konieczne?

Aby zminimalizować ryzyko oszustw, firmy wdrażają bezpieczniejszy sposób weryfikacji tożsamości za pomocą potwierdzenia adresu. W Stanach Zjednoczonych, Federalna Komisja Handlu otrzymała ponad 2,1 miliona zgłoszeń oszustw od konsumentów w 2020 roku. Zgłosili oni straty ponad 3,3 miliarda dolarów. Zakupy online były drugą najczęściej spotykaną kategorią oszustw zgłaszaną przez konsumentów. Nie tylko e-commerce używa potwierdzenia adresu jako części procesu weryfikacji tożsamości. Inne branże, takie jak strony hazardowe i gry online, pożyczkodawcy, firmy ubezpieczeniowe, banki, domy maklerskie i dostawcy portfeli kryptowalutowych również stosują zwiększoną należytą staranność w podejściu do swoich klientów.

Jakie dokumenty są uznawane jako potwierdzenie adresu?

Najprawdopodobniej użytkownicy posiadają już wymagany dokument i przedstawienie go podczas weryfikacji nie powinno być problemem. E-maile z wyciągami bankowymi lub powiadomieniami o nowej fakturze od dostawcy Internetu, które są gotowe do pobrania, to świetny początek. Ważne jest, aby na bieżąco aktualizować swój adres i informować wszystkich o jego zmianie. Każda firma ma swoje własne standardy, jeśli chodzi o przyjmowanie różnych dokumentów jako potwierdzenia adresu. Najczęściej akceptowane dokumenty to:

  • Wyciągi bankowe
  • Wyciągi z kart kredytowych
  • Rachunki za media
  • Zezwolenie na pobyt
  • Dokumenty ubezpieczeniowe
  • Dokumenty podatkowy
  • Zestawienie płac lub oficjalny dokument płacowy od pracodawcy

Alternatywnie, dokument tożsamości może służyć jako potwierdzenie adresu, o ile ma wpisany adres i nie został już użyty jako dokument potwierdzający tożsamość.

Co jest sprawdzane w potwierdzeniu adresu?

W zależności od wymagań firmy, potwierdzenie adresu nie powinno być starsze niż 3 lub 4 miesiące, więc powinno mieć widoczną datę wydania. Dodatkowo musi być zaadresowany do osoby, która weryfikuje swoją tożsamość. Nazwa organu wydającego musi być widoczna. Podczas weryfikacji należy okazać pełny dokument i upewnić się, że cała strona jest widoczna. Ponadto adres musi dokładnie odpowiadać adresowi podanemu jako adres zamieszkania. Akceptowane są dokumenty w językach obcych. W zależności od polityki firmy mogą być również akceptowane dokumenty zapisane w obcym alfabecie, to samo dotyczy oficjalnych tłumaczeń dokumentów.

Dokumenty adresowane na skrytkę pocztową nie są akceptowane. Akceptowane są tylko dokumenty związane z nieruchomością mieszkalną. Dokumenty zapisane odręcznie, pokwitowania i faktury za zakup towarów będą odrzucane. Korespondencji nie uważa się za ważny dowód zamieszkania – nawet tej z banku lub rządu. W zależności od polityki firmy użytkownik może mieć prawo do usunięcia poufnych informacji, takich jak szczegóły transakcji z wyciągu bankowego. Bardziej szczegółowe informacje o tym, co jest akceptowane, a co nie, są dostarczane przez firmę. Zawsze dobrze jest dokładnie sprawdzić wymagania przed przejściem przez proces wdrażania. Dzięki temu użytkownik nie będzie musiał opóźniać procesu wdrożenia lub rozpoczynać weryfikacji od początku.

Istnieje wiele różnych opcji weryfikacji tożsamości. Jaki jest najlepszy, który zapewnia pewny wynik i jest w stanie przestrzegać nawet najbardziej rygorystycznych regulacji? Biorąc pod uwagę liczbę możliwych dokumentów, które mogłyby posłużyć jako potwierdzenie adresu, weryfikacja tożsamości za pomocą zautomatyzowanych rozwiązań może skutkować wieloma fałszywie pozytywnymi wynikami lub wysokim wskaźnikiem rezygnacji klientów z dalszego procesu. Wybór dostawcy weryfikacji tożsamości, takiego jak Fully-Verified, który łączy to, co najlepsze w technologii z ludzkim podejściem, może zapewnić klientom lepsze wrażenia podczas wdrażania, zwiększyć pewność weryfikacji tożsamości i wyeliminować wszelkie próby oszustwa.

Related Post

Leave a Comment

Fully-Verified was created as answer to its founders collectively losing over $150 000 to various types of fraud in their eCommerce businesses.