Śledztwo nazwane Pandora Papers to współpraca dziennikarzy z całego świata. Wśród 2,94 terabajtów odkrytych danych znajdują się dokumenty, e-maile, obrazy i nie tylko, które ujawniają ponad 400 polityków, miliarderów, celebrytów i członków rodzin królewskich na całym świecie. Wśród nich: król Jordanu; przywódcy Ekwadoru, Ukrainy, Kenii i Czech; i były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair. Informacje zebrane przez dziennikarzy obnażają korupcję w zakresie łagodzenia podatków i pranie brudnych pieniędzy. Ten wyciek jest kolejnym dowodem na to, że realizacja procedur AML oraz starannego monitorowania AML i KYC jest niezbędna.

Co oznacza AML i KYC?

AML (Anti-Money Laundering) to szerokie pojęcie, które odnosi się do przepisów i procedur mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy, podczas gdy KYC (Know Your Customer- Poznaj Swojego Klienta ) odnosi się do zestawu wytycznych, które profesjonaliści są zobowiązani przeprowadzić w celu weryfikacji tożsamości ich klientów.

Nieprzestrzeganie zasad AML i KYC może spowodować poważne konsekwencje. Kary związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, które wzrosły o 59% w porównaniu z poprzednim rokiem, tylko w pierwszej połowie 2020 r., osiągnęły ponad 706 mln USD.

Dokumenty Pandora Papers wywołują dyskusje mające na celu przyspieszenie stworzenia nowych reguł AML. Ponieważ ludzie, którzy byli odpowiedzialni za przestrzeganie i tworzenie zasad, są tymi, którzy są zaangażowani w nielegalną aktywność.

Pandora Papers i AML

W dokumentach ujawniono, że wiele zagranicznych firm świadczących usługi finansowe nie przeprowadza należytej staranności wobec klientów i nie monitoruje swoich transakcji. Takie działania mogą zatrzymać nielegalny przepływ pieniędzy. Jedną z takich instytucji była firma Asiaciti z siedzibą w Singapurze, międzynarodowy dostawca usług powierniczych i korporacyjnych. Firma została już ukarana grzywną w wysokości 1 100 000 USD w 2020 r. przez władze monetarne Singapuru za nieprzestrzeganie wymogów AML i CFT (Counting the Financing of Terrorism). Firma nie wdrożyła odpowiednich polityk i procedur dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz nie korzystała z niezależnych audytów.

Asiaciti nie potwierdziła źródła funduszy swoich klientów. Jednym z nich była osoba eksponowana politycznie (PEP) i jako taka powinna być postrzegana jako klient o podwyższonym ryzyku. Wielu PEPów zajmuje stanowiska, które mogą być wykorzystywane do prania pieniędzy i są oni tym samym narażani na korupcję lub przekupstwo. Jest to powód, dla którego firmy powinny stosować wzmocnione zasady zachowania należytej staranności, jeśli chodzi o osoby eksponowane politycznie, aby monitorować ich działania.

Przepisy prawne

Ustawy dotyczące przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i procedur Poznaj Swojego Klienta wymagają od firm śledzenia działań swoich użytkowników. Aby odpowiedzieć na potrzebę zgodności z przepisami Fully-Verified oferuje wideo weryfikację tożsamości. Proces ten umożliwia weryfikację użytkowników w czasie rzeczywistym i sprawdzanie ich tożsamości. Ponadto Fully-Verified oferuje sprawdzanie list sankcyjnych, PEP oraz list obserwacyjnych, aby w pełni spełnić najsurowsze normy i procesy KYC i AML.

Related Post

Leave a Comment

Fully-Verified was created as answer to its founders collectively losing over $150 000 to various types of fraud in their eCommerce businesses.