Kryptowaluty i technologia blockchain zaczęły wywierać wpływ na różne branże, a najnowszą nowinką są niewymienne tokeny- NFT. Ponieważ popularność kryptowalut wzrosła, zaczęto używać technologii blockchain do niefinansowych usług transakcyjnych. Tylko w tym roku nastąpił gwałtowny wzrost tworzenia i handlu NFT lub aktywami cyfrowymi przechowywanymi w taki sam sposób, jak inne kryptowaluty. Tymi zasobami może być wszystko, od sztuki cyfrowej, przez muzykę, po karty sportowe.

Co sprawia, że NFT jest tak atrakcyjne? Niektórzy kupują NFT, aby handlować nimi jak akcjami. Inni nabywają je jako formę inwestycji, aby później odsprzedać je po wyższej cenie. Są nabywcy którzy kupują je dla samej sztuki — chcą posiadać cyfrową ilustrację od artysty, którego podziwiają. Rynek NFT kwitnie, ponieważ jest to lepszy nośnik pamięci. Nikt nie może ich również replikować bez uprzedniego udowodnienia posiadania oryginalnej kopii. Ułatwia to artystom ochronę ich praw własności intelektualnej.

Czym są kryptowaluty i technologia blockchain?

Kryptowaluta to cyfrowy lub wirtualny zasób, który wykorzystuje kryptografię do zabezpieczania swoich transakcji. Kryptowaluty są zdecentralizowane, co oznacza, że nie podlegają kontroli rządu ani instytucji finansowych. Pierwsza i najbardziej znana kryptowaluta, Bitcoin, powstała w 2009 roku jako elektroniczny system gotówkowy peer-to-peer. 

Blockchain to technologia, która napędza większość kryptowalut. Jest to rozproszona baza danych, która utrzymuje stale rosnącą listę rekordów zwanych blokami. Każdy blok zawiera szczegóły transakcji wykonanych w określonym przedziale czasu.

Czym są tokeny niewymienne?

NFT to zasoby cyfrowe, które nie są wymienne. Każdy NFT jest unikalny i nie można go zastąpić innym tokenem. W przeciwieństwie do Bitcoina i innych kryptowalut, NFT nie mają określonej wartości. Rynek określa ich wartość na podstawie tego, ile ktoś jest gotów za nie zapłacić, jaki jest popyt lub jak popularny jest twórca. To sprawia, że są to bardzo niestabilne aktywa o nieprzewidywalnych wartościach.

Na początku technologia blockchain była używana przede wszystkim przez maniaków komputerowych zainteresowanych szyfrowaniem danych, aby nie można było ich skopiować ani zduplikować. Technologia była postrzegana jako sposób na ochronę krytycznych informacji przed hakerami i umożliwienie ludziom dokonywania bezpiecznych transakcji przez Internet bez obawy o oszustwa.

Ale technologia blockchain przekształciła się w coś znacznie więcej niż tylko sposób zabezpieczania danych i ułatwiania zakupów w Internecie. Teraz jest używana przez artystów i twórców, tworzących unikalne dzieła sztuki, których nie można powielić. Rynek NFT kwitnie; w 2021 r. kolekcjonerzy i handlowcy wydali 22 miliardy dolarów na NFT. Nawet Jack Dorsey (CEO Twittera) stworzył własne NFT, sprzedając swój pierwszy tweet za 2,9 miliona dolarów.

Niebezpieczeństwa związane z niekontrolowanym rynkiem NFT

RJ Palmer, grafik koncepcyjny, który pracował nad Detektywem Pikachu i którego prace znane są z realistycznego renderowania Pokemonów, dowiedział się o niebezpieczeństwach niekontrolowanego rynku NFT. Tweety z jego pracami były tokenizowane i sprzedawane na rynku bez jego wiedzy i zgody. Nawet jeśli NFT i tweety mają podpis cyfrowy, aby zapobiec kradzieży, przypadek Palmera pokazuje, że potrzebne są lepsze rozwiązania.

NFT – atrakcyjne narzędzie dla przestępców

Przestępców przyciąga łatwy dostęp oferowany przez cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie oraz fakt, że rząd ich nie reguluje. Znacznie trudniej jest prześledzić wymianę gotówki na zasób cyfrowy. Ponieważ nie istnieje fizyczna forma kryptowaluty, można ją łatwo wykorzystać do prania pieniędzy. Konta anonimowe utrudniają organom ścigania ustalenie, kto jest właścicielem NFT, ponieważ trudno jest powiązać konta z prawdziwą tożsamością.

Z uwagi na to że nie ma przepisów określających, ile informacji należy podać przy kupnie lub sprzedaży NFT, przestępcy mogą potencjalnie kupować i sprzedawać wiele NFT bez podawania jakichkolwiek informacji weryfikujących tożsamość. Takie działanie umożliwiłoby im anonimowe przekazywanie dużych sum pieniędzy. Ponadto, jeśli przestępcy używają kryptowalut, takich jak bitcoin, podczas kupowania lub sprzedaży NFT, mogą ukryć prawdziwe źródło środków.

Kupcy NFT i ich prawdziwe tożsamości

Duża część atrakcyjności NFT — zwłaszcza w porównaniu z kryptowalutami, takimi jak Bitcoin, które stoją w obliczu coraz większej kontroli nad ich potencjałem prania pieniędzy — polega na tym, że nie ma centralnego organu ani regulatora. Podobnie jak w przypadku większości kryptowalut, transakcje NFT są anonimowe i nie ma odgórnego wymogu przeprowadzania dodatkowych kroków, takich jak KYC, w celu weryfikacji tożsamości kupującego.

Nie jest łatwo wyśledzić, kto kupuje NFT i poznać ich prawdziwą tożsamość. Giełdy kryptowalutowe są skonfigurowane tak, aby żadne władze nie mogły sprawdzić, kto jest właścicielem wymienianych aktywów.

Jakim przepisom podlegają transakcje NFT?

NFT to nowe zjawisko i nie wiadomo, w jaki sposób będą regulowane. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) stwierdziła, że Bitcoin i inne waluty cyfrowe są towarami. We wrześniu 2020 r. Komisja Europejska wydała jedynie propozycję uregulowania aktywów kryptowalutowych.

Najważniejsze jest to, że nie wiemy jeszcze dokładnie, jak będą one regulowane. Istnieje wiele spekulacji opartych na oświadczeniach różnych agencji regulacyjnych. Niektórzy uważają, że NFT będą podlegać tym samym przepisom, co kryptowaluty; inni uważają, że mogą być traktowani inaczej ze względu na ich wyjątkowy charakter.

Jak wpłynie to na regulację NFT? To zależy od tego, jaki rodzaj NFT kupujesz. Niektóre NFT reprezentują własność rzeczywistych aktywów, takich jak dom lub samochód, podczas gdy inne reprezentują aktywa wirtualne, takie jak dzieła sztuki lub przedmioty kolekcjonerskie. W drugim przypadku zostałyby one sklasyfikowane jako papiery wartościowe zgodnie z zasadami SEC, ponieważ mogą zapewnić przyszłe zyski ich właścicielom.

Dlaczego rynki NFT powinny wdrażać procedury KYC i AML?

Wraz ze wzrostem popularności rynków NFT rośnie liczba prób oszustw. Podczas gdy większość platform blockchain jest zdecentralizowana i niezmienna, kupowanie i sprzedawanie tokenów nie jest całkowicie anonimowe.

Aby zapewnić bezpieczeństwo tym transakcjom, giełdy kryptowalut stosują procedury KYC (Poznaj swojego klienta) i AML (Zapobieganie praniu pieniędzy), aby sprawdzić, czy ich klienci są tym, za kogo się podają. Okazało się to skuteczne w innych branżach i działa szczególnie dobrze w przypadku kryptowalut, ponieważ można to zrobić bez narażania prywatności lub anonimowości klienta.

Nabywcy NFT powinni mieć świadomość, że takie procedury istnieją przy wyborze miejsca dokonywania zakupów – a rynki NFT powinny rozważyć ich wdrożenie, aby chronić siebie i swoich klientów przed oszustami, którzy żerują na niczego niepodejrzewających ludziach w świecie wirtualnym.

Jak działają programy KYC i AML

Programy KYC/AML mają na celu rozwiązanie problemu przestępczości finansowej. Przestępstwa te obejmują pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, przekupstwo, uchylanie się od płacenia podatków oraz inne metody wykorzystywane przez przestępców do ukrywania dochodów i prowadzenia nielegalnej działalności.

Aby zwalczać te przestępstwa, instytucje finansowe są prawnie zobowiązane do poznania tożsamości swoich klientów. Muszą również zapewnić, że fundusze klientów nie są wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem lub pochodzą z nielegalnych działań. W tym miejscu wkracza KYC: pomaga określić, kim jest klient i co robi ze swoimi pieniędzmi.

Przy obowiązujących przepisach AML firmy muszą podjąć określone kroki podczas przeprowadzania transakcji z klientami:

1) Zidentyfikowanie klienta

2) Zweryfikowanie tożsamości klienta

3) Monitorowanie transakcji klienta

4) Prowadzenie ewidencji

Bezpieczeństwo transakcji NFT dzięki Fully-Verified

Wprowadzenie dokładniejszej weryfikacji sprzedających i kupujących mogłoby poprawić bezpieczeństwo transakcji NFT. Ponadto wdrożenie weryfikacji tożsamości może wzmocnić śledzenie oszustów i złodziei.

Fully-Verified to wiodąca platforma do weryfikacji tożsamości. Zapewniamy prosty, szybki i bezpieczny sposób weryfikacji tożsamości online. Nasza technologia wykorzystuje wideo na żywo i dane biometryczne do weryfikacji tożsamości osoby w czasie rzeczywistym. Zaufały nam firmy i instytucje edukacyjne na całym świecie. Nasze usługi obejmują:

  • Self-Verify– zautomatyzowane rozwiązanie KYC i weryfikacji tożsamości. Self-Verify przeprowadza klienta przez proces weryfikacji tożsamości. Przeszkolony agent Fully-Verified, upewnia się, że wszystkie informacje są prawidłowe i sprawdza wyniki weryfikacji.
  • Live-Verify– w pełni zgodne, wspierane przez sztuczną inteligencję rozwiązanie KYC, które zapewnia natychmiastową weryfikację tożsamości bez konieczności osobistych spotkań. Nasi przeszkoleni specjaliści oceniają dokumenty tożsamości i zachowanie użytkowników w celu weryfikacji ich tożsamości w czasie rzeczywistym. Live-Verify służy do potwierdzania legalności dokumentów oraz zapewniania autentyczności dokumentów podczas identyfikacji.

Osoby i przedsiębiorstwa zaangażowane w sprzedaż NFT muszą być zainteresowane polityką Poznaj swojego klienta (KYC), zapewniającą, że każda transakcja jest powiązana ze zweryfikowaną osobą lub firmą. Nasza platforma zapewnia proste i niedrogie rozwiązania oraz sprawdzanie list sankcyjnych, PEP oraz list obserwacyjnych w ponad 350 bazach danych. Fully-Verified wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie biometrii, wideo i analizy danych, aby zapewnić bezpieczne, skalowalne i wydajne rozwiązanie do natychmiastowej weryfikacji tożsamości, usprawnienia procesów onboardingu i spełnienia wymagań dotyczących zgodności.

Related Post

Leave a Comment

Fully-Verified was created as answer to its founders collectively losing over $150 000 to various types of fraud in their eCommerce businesses.