Rosnące zainteresowanie kupnem i sprzedażą kryptowalut na całym świecie w naturalny sposób spowodowało wzrost popularności giełd krypto. Binance, Kraken czy eToro to nazwy, znane są każdemu, kto zdecydował się zainwestować w kryptowaluty w ciągu ostatnich kilku lat. Jednak wraz z popularnością handlu kryptowalutami, zaczęły pojawiać się obawy związane z bezpieczeństwem transakcji i braku regulacji. Jak więc można zapewnić bezpieczeństwo handlu kryptowalutami przy pomocy wprowadzenia skutecznych procedur KYC i weryfikacji użytkowników?

Czym są giełdy kryptowalut?

Giełdy kryptowalut to platformy online, które umożliwiają kupowanie i sprzedawanie kryptowalut. W przeciwieństwie do handlu akcjami, kryptowalut nie można nabyć za pośrednictwem swojego banku czy firmy inwestycyjnej.  Aby zdobyć Ethereum, Bitcoin lub jakąkolwiek inną kryptowalutę dostępną na rynku, należy zarejestrować się na jednej z platform umożliwiającej handel kryptowalutami.

Liczba użytkowników i pieniędzy zaangażowanych w handel kryptowalutami stale rośnie. Według CoinGecko, całkowita wartość rynku krypto wzrosła o ponad 600% z 397 miliardów dolarów (3 listopada 2020 r.) do 2,8 biliona dolarów (2 listopada 2021 r.).

Czym jest KYC dla giełd krypto?

KYC (Poznaj swojego klienta) Wstępny proces KYC jest uważany za wstępny etap due diligence procedur AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy). Kiedy instytucja wprowadza nowego klienta lub użytkownika, jego tożsamość jest weryfikowana przez platformę w celu potwierdzenia tożsamości i oceny wartości ryzyka.

To, jakie informacje są faktycznie wymagane od klientów oraz sposób ich gromadzenia, przetwarzania i weryfikacji, często podyktowane są przepisami dla poszczególnych branż.

Właściwe KYC dla giełd kryptowalut zwiększa bezpieczeństwo obu zaangażowanych stron – traderów i platform handlowych, a także zapewnia, że ​​usługi są wykorzystywane w odpowiedni sposób. Jest to nie tylko fundament postępowania zgodnego z przepisami i prawami, ale także eliminuje ryzyko prania pieniędzy i innych przestępstw finansowych popełnianych poprzez handel kryptowalutami.

Jakie są główne zagrożenia związane z brakiem odpowiedniego KYC dla giełd kryptowalut?

  • Zwiększone ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu za pośrednictwem anonimowych kont użytkowników
  • Brak monitorowania i kontroli transakcji użytkowników znajdujących się na listach sankcyjnych lub osób wcześniej zamieszanych w przestępstwa finansowe
  • Występowanie przestępstw związanych z kradzieżą tożsamości, fałszerstwem oraz przestępstw finansowych

Dlaczego KYC dla giełd kryptowalut jest korzystne?

Aby pokazać, dlaczego właściwe procedury KYC są korzystne dla giełd kryptowalut i ich użytkowników na całym świecie, warto przyjrzeć się innym instytucjom finansowym. 

Chociaż oczekiwania dotyczące KYC dla giełd kryptowalut mogą się różnić, cel pozostaje ten sam dla wszystkich – zapewnienie bezpieczeństwa, przejrzystości i uczciwego handlu kryptowalutami i kryptowalutami.

Odłożenie na bok przepisów AML i KYC oraz potrzeby zgodności pokazuje, że nawet bez wymogów prawnych KYC dla giełd kryptowalut ma kluczowe znaczenie. Chociaż może to nie być jeszcze obowiązkowe dla wszystkich giełd kryptowalutowych, procesy te powinny zostać wdrożone w celu zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Budowanie zaufania między klientami

Jest to jeden z najważniejszych czynników dla giełd KYC, szczególnie na platformach kryptowalutowych peer-to-peer, gdzie użytkownicy handlują między sobą.

Procesy KYC i właściwa weryfikacja tożsamości użytkowników umożliwiają platformom giełdowym ocenę poziomu ryzyka dla każdego klienta i minimalizację ryzyka oszustw i prób przestępstw finansowych.

Skuteczna ocena ryzyka.

Ocena ryzyka użytkowników platformy jest jednym z najważniejszych elementów dbania o bezpieczeństwo platform oraz ich użytkowników. W ten sposób giełdy kryptowalut mają szansę na wczesne rozpoznanie potencjalnego zagrożenia lub ryzyka, co pozwala im na wprowadzenie odpowiednich procesów przeciwdziałających oszustwom i przestępstwom finansowym. 

Zminimalizowanie ryzyka występowania oszustw.

Ocena stopnia ryzyka indywidualnych klientów jest jednym z najważniejszych elementów zapewnienia bezpieczeństwa każdej platformie i jej użytkownikom. W ten sposób, giełdy kryptowalut mogą wcześnie rozpoznać potencjalne ryzyko i zagrożenia oraz wdrożyć odpowiednie procesy i działania w celu zapobiegania próbom oszustw. 

Jakie rozwiązania KYC dla giełd kryptowalut oferuje Fully-Verified? 

Fully-Verified oferuje szereg usług, które zapewniają zgodność z najostrzejszymi przepisami, bezpieczeństwo oraz dokładną weryfikację tożsamości i due diligence, takie jak:

Rozwiązania weryfikacji tożsamości:

  • Live-Verify: Weryfikacja na żywo. Rozwiązanie do weryfikacji tożsamości wideo wykonane w celu zapewnienia najwyższej zgodności z przepisami prawnymi i bezpieczeństwa. Proces odbywa się podczas połączenia wideo na żywo z wyszkolonym operatorem, który za pomocą rozwiązań AI weryfikuje tożsamość użytkownika oraz potwierdza autentyczność okazanego dokumentu tożsamości. Możliwe jest wprowadzenie dodatkowych kroków procesu. Proces jest nagrywany dla klienta – platformy.
  • Self-Verify: W tym przypadku użytkownik przechodzi przez kroki procesu samodzielnie. Jest to zautomatyzowane rozwiązanie do weryfikacji tożsamości wideo, które umożliwia użytkownikom weryfikację bez obecności operatora podczas procesu. Cały proces jest jednak nagrywany oraz ponownie sprawdzany przez przeszkolonego operatora po zakończeniu weryfikacji.
  • Weryfikacja adresu
  • PEP i listy sankcyjne
  • Manualna usługa KYC Oznacza to, że zadbamy o wszystkie Twoje potrzeby KYC po omówieniu z nami Twoich wymagań i oczekiwań. 

Rosnące oczekiwania wobec giełd kryptowalut – ostrzejsze przepisy na całym świecie

Badania przeprowadzone pod koniec 2020 roku przez Cypher Trace wykazały, że w tym samym roku, blisko 56% giełd kryptowalut nie spełniało standardowych regulacji i wymagań dotyczących KYC.

Według opublikowanego badania, zdecydowana większość giełd, które nie spełniały wymogów regulacyjnych, znajdowała się w Europie, Stanach Zjednoczonych, Rosji i Singapurze.

Branża krypto, która dla wielu równała się z brakiem regulacji i kontroli jest zjawiskiem, które powoli odchodzi do przeszłości. Władze na całym świecie zaczęły stopniowo wprowadzać nowe przepisy i regulacje, ściśle skierowane do giełd kryptograficznych i innych firm związanych z kryptowalutami, aby zamknąć drzwi dla tych, którzy wykorzystywali handel kryptowalutami do nielegalnych celów, takich jak pranie pieniędzy.

Jednym z przykładów są Chiny, które całkowicie zakazały handlu kryptowalutami.

Z kolei Kanada klasyfikuje firmy związane z kryptowalutami jako firmy świadczące usługi pieniężne i wymaga ich zarejestrowania w kanadyjskim Centrum Analizy Transakcji i Raportów Finansowych (FINTRAC). W 2021 r. Kanada zaostrzyła również wymagania wobec giełd kryptowalut, które są teraz zobowiązane do weryfikacji swoich użytkowników i przestrzegania przepisów KYC na takich samych zasadach, jak inne instytucje finansowe w kraju.

W Wielkiej Brytanii giełdy krypto zobowiązane są do rejestracji w Financial Conduct Authority (FCA). Ponadto, regulator wprowadził szereg szczegółowych wymogów dotyczących KYC/AML, do których przestrzegania zobowiązane są giełdy kryptowalut.

Europa – Szósta Dyrektywa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy

Unia Europejska zajęła również aktywne stanowisko wobec braku regulacji giełd kryptowalut w celu skuteczniejszego kontrolowania rynku kryptowalut. Jedną z największych zmian wprowadzonych przez regulatora, był zakaz przeprowadzania anonimowych transakcji kryptowalutowych. Giełdy są teraz zobowiązane do egzekwowania odpowiedniej procedury KYC w celu zebrania niezbędnych informacji o swoich użytkownikach.

Ponadto, Unia Europejska znacznie zwiększyła odpowiedzialność karną za cyberprzestępstwa i przestępstwa pieniężne. Ten konkretny wniosek skierowany był zarówno do osób prywatnych, jak i korporacji, w tym giełd kryptowalut. Kary za brak zgodności sięgają od ostrzeżenia o zaprzestaniu lub zaniechania do wysokich grzywien, a także do czterech lat pozbawienia wolności.

Related Post

Leave a Comment