Uproszczona należyta staranność wobec klienta (SCDD)

Jest wykonywana, gdy klient, relacja biznesowa lub transakcja są uważane za niższe ryzyko. Zatem CDD nie musi być tak dokładne i wyczerpujące. W takim przypadku stosuje się ciągłe monitorowanie, ale do rozsądnego poziomu wystarczającego do zagwarantowania, że ​​żadna niezwykła aktywność nie zostanie niezauważona.

Wzmocniona należyta staranność wobec klienta (ECDD)

Firma musi ją zastosować, gdy:

 •  klient jest osobą eksponowaną politycznie,
 •  klient utrzymuje istniejące relacje biznesowe z konkurencją,
 •  klient ma siedzibę lub mieszka w kraju, który jest uważany za „podwyższonego ryzyka”, w którym przepisy AML / CTF są mniej surowe

Unia Europejska jest zobligowana do identyfikowania i sporządzania wykazu państw trzecich wysokiego ryzyka, a 5. Dyrektywa AML zawiera wykaz minimalnych wymagań dla klientów z tych krajów.

Oprócz wykonania niezbędnych kroków CDD, wzmocnione CDD zobowiązuje się do uzyskania dodatkowych informacji dotyczących:

 1. Tożsamości klientów.
 2. Rzeczywistych właścicieli.
 3. Źródła dochodów i funduszy klienta itp.
 4. Wzywa do ciągłego monitorowania relacji biznesowych.

W miarę wzrostu wymagań regulatora kluczowe staje się wprowadzenie zautomatyzowanych rozwiązań w systemach instytucji finansowych. Na przykład pierwszy krok CDD polega na sprawdzeniu różnych baz danych i zebraniu informacji o kliencie. Ten krok można zredukować do prostego i szybkiego procesu przy użyciu systemów automatycznych. W przeciwnym razie jest to żmudne zadanie zebrania wszystkich informacji ręcznie, umieszczenia ich w arkuszach kalkulacyjnych oraz ich analizy.

Jak regulacje wpłyną na podmioty regulowane?

W lipcu 2018 r. Parlament Europejski przyjął 5. Dyrektywę AML. Państwa członkowskie UE mają czas na ich przyjęcie do stycznia 2020 r. Zmiana przepisów zmusi podmioty regulowane do zmiany lub utworzenia programów przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Piąta dyrektywa AML obejmuje platformy walut wirtualnych i dostawców portfeli kryptowalutowych. Będą zobowiązani do uwzględnienia tych zmian regulacyjnych i stworzenia własnych programów przeciwdziałania praniu pieniędzy. W szczególności wymagania, które będą miały na nie duży wpływ, to:

 • Pełną identyfikację użytkownika,
 • Zakaz anonimowych transakcji,
 • Ograniczenia dotyczące korzystania z kart przedpłaconych.

Ustanowienie tak wysokiego standardu w zakresie zgodności z AML może mieć swoje zalety i wady. Bardziej kontrowersyjną wadą będzie zakaz kont anonimowych, który dla niektórych był ważną częścią kultury kryptowalut. Korzyści polegają na tym, że są mniej podatne na nielegalne działania i zyskują zaufanie klientów, inwestorów i tradycyjnych instytucji finansowych.

W przypadku wszystkich podmiotów zobowiązanych konieczne będą pewne zmiany i poprawki:

 •  Branie pod uwagę listy krajów trzecich wysokiego ryzyka.
 • Ustanowienie sformalizowanych procedur gromadzenia i aktualizowania informacji o rzeczywistych właścicielach.
 •  Stosowanie wszystkich wymagań wzmocnionej należytej staranności wobec klienta.