Weryfikacja tożsamości to proces ułatwiający określenie prawdziwości przedstawianych przez daną osobę informacji. Pozwala potwierdzić legalność dokumentu, dokonać analizy zabezpieczeń i zidentyfikować klienta tak, abyśmy nie mieli wątpliwości, że jest tym za kogo się podaje. Zdalna weryfikacja tożsamości przyspieszyła ten proces i sprawiła, że klienci mogą weryfikować się z każdego miejsca na świecie. Dodatkowo, zmiany te rozwinęła pandemia, w której coś tak oczywistego jak załatwienie sprawy stacjonarnie w urzędzie czy w banku, przestało być możliwe. Weryfikacja tożsamości ma kluczowe znaczenie dla gospodarki. W wielu sektorach, szczególnie finansowych, jest to obowiązkowa regulacja, a brak kompleksowego, ułatwiającego funkcjonowanie firmy procesu staje się niepotrzebną komplikacją i może spowodować odpływ klientów lub problemy, takie jak kradzieże czy oszustwa.


Weryfikacja tożsamości ma też duże znaczenie dla społeczeństwa. Sprawy, nad którymi nie zastanawiamy się nadmiernie, mają konkretny wpływ na funkcjonowanie ludzi w społeczeństwie, kształtowanie pewnych postaw obywatelskich czy poprawę pewnych dysproporcji. Jak weryfikacja tożsamości wpływa na funkcjonowanie społeczeństwa i ułatwia życie w przestrzeni publicznej?


Weryfikacja tożsamości i kwestie ekonomiczne

Brak dokładnej weryfikacji tożsamości to problem, z którym zmaga się świat, szczególnie jego rozwijające się regiony. Wiążą się z nim poważne przeszkody gospodarcze i społeczne. Według raportów McKinsey Research około miliarda ludzi nie posiada żadnej legalnej formy identyfikacji np. aktu urodzenia, dowodu, paszportu czy prawa jazdy. Brak tych dokumentów uniemożliwia dostęp do podstawowych usług. Brak podstawowej opieki zdrowotnej, niemożność załatwienia żadnej sprawy w urzędzie, podpisania umowy, wzięcia kredytu, pożyczki, założenia konta w banku czy nawet odebrania przesyłki na poczcie, to tylko kilka przykładów udowadniających jak bardzo potrzebna jest odpowiednia identyfikacja. Wprowadzenie cyfrowych identyfikatorów i zdalnej weryfikacji tożsamości to sprawy, które przekładają się na wartość gospodarczą wielu krajów, m.in. większą formalizację przepływów gospodarczych, włączenie większej ilości osób do przepływu usług czy zwiększenie poziomu zaufania. Analiza przeprowadzona przez McKinsey Research wskazuje, że poszczególne kraje są w stanie odnotować wzrost PKB od 3 – 13% dzięki wprowadzeniu cyfrowej identyfikacji. W Indiach wzrost ten wyniósłby 6%, w Nigerii 7%, a w Brazylii 13%. Najmocniej wpłynęłoby to kraje rozwijające się, w których weryfikacja tożsamości dopiero zaczyna się pojawiać, a ograniczony dostęp do posiadania dokumentów tożsamości wciąż jest problemem. 


 
Jak weryfikacja tożsamości może usprawnić proces onboardingu?

Weryfikacja tożsamości to również zaoszczędzone pieniądze. Najbardziej dostrzec to można przy procesach wdrażania nowych pracowników. Usprawnione procesy onboardingu wykorzystujące zdalną weryfikację mogłyby obniżyć koszty wdrożenia nawet o 90% i ograniczyć oszustwa związane z płacami, pozwalając zaoszczędzić 1,6 miliarda dolarów w skali światowej. W pracy spędzamy większość swojego czasu, zajmuje ona istotną część naszego życia i pozwala się spełniać na różnych polach. Firmy i instytucje zauważają braki jakie mają w procesie wdrażania, szukają rozwiązań, które są w stanie zmniejszyć ilość kroków i dokumentacji, a także zwiększyć komfort pracownika i jego przywiązanie do nowej pracy. Sytuacja uległa znacznej poprawie. Dane z 2015 roku mówiły, że 22% firm nie posiadało formalnego programu wdrożenia, tylko 37% firm wydłużało program wdrożenia na więcej niż miesiąc, a 88% pracowników wypowiadało się negatywnie o procesie onboardingu w swojej firmie. Dane z 2019 roku wskazują, że specjalne programy wdrożenia pozwalają zwiększyć retencję pracowników nawet o 25% i poprawić ich wyniki w pracy o 11%, a coraz więcej firm jest skłonnych do tego, żeby zacząć proces wdrażania jeszcze przed pierwszym dniem nowych pracowników. 

Cyfrowa identyfikacja i procesy weryfikacji mogą również poświadczać prawdziwość referencji, a także przyczynić się do mniejszego wykorzystywania pracowników. Specjaliści zwracają uwagę na tworzenie się nowej kasty pracowniczej, tzw. ghost workers. Firmy znajdują takich pracowników na niezarejestrowanych platformach, nie zatrudniają ich na stałe, a dodatkowo rezygnują z zapewnienia im odpowiednich warunków socjalnych, aby ciąć koszty. Projekty związane z etykietowaniem obrazów i treści, czyszczeniem baz danych i ustalaniem adresów lokalizacji wykonuje ok. 20 milionów ludzi, taniej siły roboczej z Malezji, Filipin, Indii i Chin. Odpowiednia weryfikacja tożsamości mogłaby poprawić nieuregulowane i słabe warunki pracy, a możliwość potwierdzenia wieku wpłynęłaby także na zmniejszenie wykorzystywania w pracy dzieci. Obecnie, jest to jeden z większych problemów w krajach rozwijających się, który ma ogromny wpływ na funkcjonowanie w społeczeństwie. 


 
Równość w dostępie do usług i dokumentów = postęp społeczeństwa

Weryfikacja tożsamości i cyfrowa identyfikacja jest w stanie wpłynąć znacząco na niwelowanie nierówności płci. Kobiety w krajach rozwijających się miałyby wtedy szansę na dostęp do usług bankowych, opieki zdrowotnej czy pomocy socjalnej oferowanej przez rząd. Luka w posiadaniu dokumentów identyfikujących tożsamość jest spora. Ok. 45% kobiet powyżej 15 roku życia nie posiada żadnych dokumentów tożsamości w porównaniu do 30% mężczyzn. W niektórych krajach, wyniki te są nawet wyższe np. w Bangladeszu, Ugandzie czy Zambii ponad 80% kobiet nie posiada dokumentów tożsamości, a w Botswanie czy Malawi nawet 90%. 

Największą dysproporcję można zauważyć w Afganistanie – 52% kobiet i tylko 6% mężczyzn nie posiada dowodów tożsamości. Spowodowane jest to w dużej mierze podejściem kulturowym, w którym mężczyzna posiada większość przywilejów i praw, a kobiety nie mogą decydować o sobie w podstawowych kwestiach. Duże znaczenie w zmniejszaniu tych nierówności ma działalność polegająca na zdalnej weryfikacji, pomagająca uzyskać dostęp do dokumentów takich jak Tazkira. Ta specjalna karta umożliwia dostęp do głosowania, publicznych usług, wyrobienia paszportu, prawa jazdy czy założenia konta w banku. 2018 rok przyniósł znaczącą zmianę – wprowadzono e-Tazkirę, a w formularzu do aplikacji kobiety nie musiały podawać imienia męża lub ojca, tylko złożyć wniosek jako samodzielne osoby zarządzające gospodarstwem. Podobne zmiany miały miejsce w Pakistanie. Aktualizując swoją cyfrową bazę danych i dając możliwość identyfikacji kobietom, rząd mógł wysyłać zapomogi socjalne na ich bankowe konta. Zauważono wtedy znaczną poprawę w rozdysponowywaniu środków. Większa część pieniędzy była wydawana na edukację czy jedzenie w porównaniu do czasów, w których środkami dysponowali mężczyźni. Zmiany takie dają wyraźny sygnał, że postęp nie jest możliwy jeśli znaczna część społeczeństwa oficjalnie nie istnieje i nie może funkcjonować na takich samych zasadach.


 
Jak kształtować postawy obywatelskie i ułatwić głosowanie?

Weryfikacja tożsamości może też wpływać i kształtować nasze postawy obywatelskie. Głosowanie elektroniczne czyli e – voting, to forma wyborów, która ma w jak najlepszy sposób zaktywizować elektorat. Głosowanie może być przeprowadzone w lokalach wyborczych z użyciem specjalnych maszyn. Głosy mogą być też oddawane przez internet, a ich przyjmowaniem i zliczaniem zajmuje się specjalny system wyborczy. Głosowanie elektroniczne w wielu krajach jest na różnym stopniu zaawansowania. Może stanowić uzupełnienie tradycyjnego rozwiązania wyborczego albo być podstawowym rozwiązaniem. 

Przykładem państwa, które pozwala głosować online jest Estonia. Pierwsze przymiarki do tego sposobu wprowadzała już w 2001 roku. Estonia jest państwem, które stawia bardzo mocno na cyfrowe metody identyfikacji. W procedurze głosowania online stosuje się elektroniczne dowody, głosujący są odpowiednio zweryfikowani, a wszystko odbywa się w standardach najwyższego bezpieczeństwa. E – voting w Estonii stanowi uzupełnienie normalnego procesu, a głosy można oddawać internetowo przez kilka dni, z każdego miejsca na świecie. Innym państwem, które już w 1982 roku testowało możliwości elektronicznego głosowania była Brazylia. Pierwsze wybory, w których sto procent wyborców zagłosowało przy pomocy elektronicznych urn odbyły się w 2000 roku. Od tamtego czasu wprowadzono szereg ustaw regulujących bezpieczeństwo, szyfrowanie informacji, a także weryfikację podpisu czy przymiarki do wprowadzenia weryfikacji biometrycznej. Brazylia stała się mentorem wielu państw testujących możliwości e – votingu np. dla Niemców, Belgów, Amerykanów, Koreańczyków, Włochów, Japończyków czy Argentyńczyków. W przypadku elektronicznego głosowania, kwestie bezpieczeństwa są priorytetowe. Odpowiednia weryfikacja tożsamości osób uprawnionych do głosowania nie tylko udaremnia próby fałszerstw i oszustw, ale także daje możliwości głosowania osobom, które przebywają za granicą albo pracują i nie mają jak udać się do lokalu wyborczego. W krajach, które mają problemy z frekwencją wyborczą, takie rozwiązanie mogłoby pomóc zaktywizować część społeczeństwa i wpłynąć pozytywnie na kształtowanie obywatelskich postaw. 


 
Zaufanie czyli podstawowy budulec relacji społecznych

Zaufanie jest jedną z podstawowych części kapitału społecznego. Pozwala utrzymać ogólny dobrobyt, a także rozwijać sytuację gospodarczą. Zaufanie jakie mamy do innych ludzi czy do instytucji publicznych przekłada się również na poziom zaufania w internecie. Poczucie, że po drugiej stronie mamy do czynienia z prawdziwą osobą jest bardzo ważne. Jednym z państw posiadających najwyższy i najbardziej stały poziom zaufania jest Szwecja. Może być to spowodowane tym, że w państwach skandynawskich różne usługi są łatwo dostępne przez wydajną weryfikację tożsamości. W Szwecji, Norwegii lub Estonii aż 98% usług jest dostępnych po zweryfikowaniu swojej tożsamości. Dla porównania w Bułgarii, Grecji i Rumunii dostępność wynosi zaledwie 40%. Weryfikacja tożsamości jest w stanie znacznie usprawnić funkcjonowanie społeczne. Dodatkowo, firmy i instytucje, które korzystają z weryfikacji podnoszą poziom zaufania i wypadają o wiele bardziej profesjonalnie w oczach klientów. 

Wpływ społeczny jaki niesie za sobą weryfikacja tożsamości jest znaczący, ale bardzo często nie przywiązujemy do niego wagi. To, ile drzwi jest w stanie otworzyć cyfrowa identyfikacja jest dużą wartością. Może wpływać na inkluzywność i jest w stanie wyeliminować wykluczenie pewnych grup społecznych albo zaktywizować społeczeństwo i przyczynić się do promowania określonych zachowań obywatelskich. Najważniejszy wydaje się być jednak wpływ jaki weryfikacja ma na zwiększenie zaufania w społeczeństwie. Firmy i instytucje decydujące się na tę formę zabezpieczenia przed potencjalnymi oszustami zyskują w oczach klientów i tworzą poczucie bezpieczeństwa dla obu stron. 


Obrazy: Freepik.com (1, 2, 3, 4, 5)

Related Post

Leave a Comment

Fully-Verified was created as answer to its founders collectively losing over $150 000 to various types of fraud in their eCommerce businesses.