Metawers to termin, który w ostatnim czasie stał się znany nie tylko tym, którzy chętnie śledzą nowinki technologiczne, ale także “przeciętnym”  użytkownikom sieci.  Jednym z powodów wzrostu jego popularności była niedawna zapowiedź rebrandingu giganta mediów społecznościowych, Facebook Inc i zmiany jego nazwy na Meta Platforms, Inc – co sprawiło, że termin ten szybko stał się jednym z najpopularniejszych określeń w świecie technologii. 

Należy jednak zauważyć, że – chociaż dla niektórych słowo to może być nowinką – idea i koncepcja jego znaczenia istniały od wielu lat.

Termin ten został po raz pierwszy użyty prawie trzy dekady temu przez autora science fiction Neala Stephensona, w jego powieści z 1992 roku, Snow Crash. W powieści, Stephenson opisuje metawersum jako ucieczkę z futurystycznego, dystopijnego świata do kolejnego wymiaru. Stephenson postrzegał je jako sferę wirtualną, w której awatary — wirtualne odpowiedniki tożsamości — mogły angażować się w interakcje społeczne, gry i różnego rodzaju wydarzenia. 

Czym właściwie jest Metawers?

W dosłownym sensie „metawers” ​​to zlepek dwóch greckich słów – meta, co oznacza „poza” i verse, co oznacza „wszystko”.

Mówiąc prościej, metawers to sieć wirtualnych światów rzeczywistości 3D, która pozwala jej użytkownikom łączyć się, wchodzić w interakcje, podejmować działania i uczestniczyć w wydarzeniach, które odzwierciedlają te w prawdziwym życiu. W istocie, jest to połączenie rozwiązań technologicznych, które umożliwiają uczestnictwo w cyfrowym, “drugim” świecie, kolejnym wymiarze.

Mark Zuckerberg to jeden z najbardziej znanych i rozpoznawanych przedsiębiorców, który od lat pracuje nad własnymi rozwiązaniami związanymi z wirtualnym wszechświatem i jego rozwojem. „Określającą cechą metawersum będzie poczucie obecności – tak, jakbyś był tam z inną osobą lub w innym miejscu” – napisał Zuckerberg w swoim liście otwartym w październiku zeszłego roku. „Poczucie prawdziwej obecności z drugą osobą jest największym marzeniem technologii społecznościowych. W metawersie będziesz w stanie zrobić prawie wszystko, co możesz sobie wyobrazić — spotykać się z przyjaciółmi i rodziną, pracować, uczyć się, bawić, robić zakupy, tworzyć — a także zdobywać zupełnie nowe doświadczenia, które tak naprawdę nie pasują do tego, z czym obecnie utożsamiamy i kojarzymy korzystanie z komputerów i smartfonów.”

Rozwój meta-wszechświata tworzy ramy dla silnie połączonego życia, które z czasem urzeczywistni się, gdy różne produkty, usługi i możliwości będą się ze sobą integrować.

I chociaż Meta, której prezesem jest Zuckerberg, i inne duże firmy technologiczne pracują nad rozwiązaniami i technologiami, które popularyzują metawers – należy zauważyć, że nie są właścicielami samego metawersu. Jest to błędne rozumienie wirtualnego wszechświata – nie jest to określony produkt, tylko wirtualna strefa połączonych “światów” oraz platform.

Metawers – przyszłość czy teraźniejszość?

Dla wielu idea istnienia metaverse może brzmieć jak futurystyczne marzenie lub odległy element przyszłości, który nie wpłynie na nich bezpośrednio w trakcie trwania ich życia. Aby zrozumieć, jak bardzo odległe od prawdy jest to stwierdzenie, wystarczy spojrzeć na to, jak bardzo zmienił się w przeciągu ostatnich dwóch dekad sposób, w jaki funkcjonujemy na co dzień. Powszechna stała się całkowicie zdalna praca, nauka, czy uczestniczenie w spotkaniach bez wychodzenia z domu. Zmienił się także sposób, w jaki wykonujemy zakupy, płacimy nasze rachunki, czy planujemy – i uczestniczymy – w wizytach lekarskich. Co więcej, tempo tych zmian zostało naturalnie zwiększone w wyniku wybuchu pandemii Covid-19, niejako “zmuszając” firmy, usługodawców, ale także ich klientów, do wirtualnej działalności i korzystania z usług.

Mając to na uwadze, rozwój meta wszechświata jest uważany za początek Web 3.0, czyli nowej ery w rozwoju Internetu. Metawers jest już funkcjonującą sferą w naszej rzeczywistości. I choć nie jest jeszcze rozwiązaniem tak powszechnym jak przewidują analitycy, oferuje szeroki zakres usług, które znalazły swoje odzwierciedlenie w wirtualnym wszechświecie.

A co z naszą tożsamością?

Wraz rozwojem metawersu w nadchodzących latach, definicja tożsamości również zmieni swój wymiar i znaczenie. 

Oczywiście wizja tego, jak działać będzie metawers, w sposób naturalny może ulec zmianie tu i ówdzie – prawdopodobnie przełamując jeszcze więcej barier między istnieniem w rzeczywistości, a wirtualnym wszechświatem. Cel jego istnienia pozostaje jednak ten sam: stworzenie możliwości życia w cyfrowym wszechświecie, którego istnienie koncentruje się na połączeniu trzech głównych filarów: zasobów cyfrowych,  pośredników wartości i tożsamości cyfrowej. 

Jeśli chodzi o element tożsamości – warto zauważyć, że będzie to jeszcze jeden z czynników, który będzie musiał znaleźć swój odpowiednik w wirtualnym wszechświecie.

Ponieważ zgodnie z wizjami dotyczącymi przyszłości meta-wszechświata, przedstawionego jako kolejną “warstwę” rzeczywistości oraz dodatkowych możliwości, wprowadzenie odpowiednich regulacji dotyczących niektórych z oferowanych usług lub obszarów będzie niewątpliwie rzeczą wymagającą rozważenia i odpowiedniego działania. 

Identity verification of Metaverse users – why is it needed?

Zgodnie z przewidywaniami twórców rozwiązań działających w metawersie i dostawców usług, nasza tożsamość będzie na co dzień funkcjonować w dodatkowym wymiarze. Biorąc to pod uwagę, ważne jest zapewnienie ogólnego bezpieczeństwa platform i świadczonych usług. Tylko w ten sposób możliwe będzie zapobieganie kradzieży tożsamości, przestępstwom finansowym i oszustwom.

 • Własność aktywów. Firmy takie jak agencje nieruchomości – które istnieją już w metawersie – pozwalają użytkownikom kupować cyfrowe działki, sekcje i nieruchomości. Według inwestorów i firm analitycznych, wartość sprzedaży nieruchomości w metawersie przekroczyła 500 milionów dolarów w 2021 roku i  może się podwoić w tym roku. Biorąc pod uwagę ogromne kwoty, które są częścią procesu obrotu nieruchomościami, ważne jest wprowadzenie odpowiednich procesów KYC i AML, aby zapobiec przestępstwom finansowym takim jak pranie brudnych pieniędzy.

   

 • Usługi, produkty i materiały objęte ograniczeniami wiekowymi. Podobnie jak w przypadku usług świadczonych życiu rzeczywistym, ważne jest, aby zapewnić, że materiały, towary i usługi przeznaczone dla osób pełnoletnich nie były dostępne dla użytkowników niespełniających wymagań dotyczących wieku. Chroni to także nieletnich użytkowników przed możliwie szkodliwymi interakcjami z innymi użytkownikami, m. in. oszustami. 
 • Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników i zmniejszenie ryzyka powtarzających się przewinień Bez względu na to, jaki charakter mają usługi oferowane przez platformę, bezpieczeństwo jej użytkowników jest bez wątpienia najwyższym priorytetem dla dostawców usług i twórców. Weryfikacja tożsamości eliminuje możliwość dostępu do usług użytkownikom, którzy zostali wcześniej ukarani bądź zbanowani przez platformy za łamanie zasad, warunków korzystania czy nadużyć. W ten sposób platformy mają możliwość zapobiegania powtarzającym się wykroczeniom  i utrzymywania wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

   

 • Ochrona twórców treści. Metawers jest sferą, która w ogromnym stopniu opiera swoje istnienie na twórcach technologii, rozwiązań, wirtualnych dóbr i sztuki. Dzięki handlowi NFT. użytkownicy mogą stać się właścicielami dzieł sztuki, muzyki, czy udziałów w projektach. Podobnie jak w przypadku nieruchomości, potrzebny jest nadzór w celu zapobiegania przestępstwom finansowym. Z drugiej strony, w przypadku handlu dobrami wirtualnymi czy sztuką w postaci NFT, ważną kwestię odgrywa kwestia praw autorskich oraz własności.  Aby zapewnić, że dobra cyfrowe w obiegu, są sprzedawane przez ich prawowitych właścicieli, a nie oszustów bądź osoby podszywające się pod ich twórców – ważne jest, aby zapewnić odpowiednie procedury zapewniające bezpieczny handel. 

 • Zapobieganie oszustwom. Oszustwa i próby przestępstw finansowych w wirtualnym świecie, są kwestią, która – tak, jak w realnym życiu –  bez wątpienia wymaga największej uwagi i zastosowania środków ochrony. Ważne jest to przede wszystkim ze względu na powszechność występowania problemu. Metawers opiera swoją filozofię na nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, tworzeniu relacji i przełamywaniu rzeczywistych barier między ludźmi, co daje szerokie pole do występowania różnorodnych oszustw.
  Jedną z ważnych kwestii są oszustwa matrymonialne – zwykle występujące na platformach randkowych i mediach społecznościowych, są uważane za jedno z najczęstszych oszustw na świecie. Podobne platformy działające w sferze metawersu nieuchronnie będą narażone na podobne ryzyko.

  Oszustwa matrymonialne to jednak tylko jeden przykład powszechnych nadużyć. Mogą występować one na różnych platformach, niezależnie od świadczonych przez nie usług.


Weryfikacja tożsamości w tym wypadku jest rozwiązaniem kluczowym. W ten sposób, zapewnić można bezpieczeństwo użytkowników platform społecznościowych i zredukować szanse na wystąpienie oszustw bądź innych przestępstw.

Jak zweryfikować tożsamość użytkowników Metawersum?

Istnieje kilka różnych rozwiązań pozwalających na całkowicie zdalną weryfikację tożsamości użytkownika.

Aby wyeliminować ryzyko kradzieży tożsamości i oszustw oraz zapewnić najwyższą dokładność, ważny jest wybór dostawcy, który oferuje rozwiązania spełniające najsurowsze ograniczenia, a także pozwala na elastyczne dopasowanie do potrzeb platform i użytkowników.

W pełni zweryfikowana oferuje rozwiązania do weryfikacji tożsamości, które spełniają wymagania określone przez kilka przepisów dotyczących KYC i AML na całym świecie.

Live-Verify to usługa weryfikacji tożsamości, która łączy zalety obecności człowieka ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym. Podczas rozmowy wideo na żywo z operatorem wysoko przeszkolony operator przeprowadza weryfikację tożsamości.

Operator sprawdza ważność i autentyczność okazanego dokumentu tożsamości poprzez sprawdzenie zabezpieczeń, natomiast oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji potwierdza aktualność danych o ID użytkownika. Ponadto przeprowadzana jest weryfikacja twarzy, potwierdzająca prawowitą własność dokumentu.

Self-Verify to podobne rozwiązanie, które pozwala użytkownikowi przejść przez proces weryfikacji samodzielnie, postępując zgodnie z podanymi instrukcjami. Mimo to, po zakończeniu weryfikacji, operator przeprowadza dodatkową kontrolę w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 

W obu przypadkach proces jest w pełni nagrywany. Co więcej, możliwa jest jego całkowita konfiguracja, co pozwala na elastyczność w dodawaniu dodatkowych kroków i elementów weryfikacji, takich jak weryfikacja PEP i sankcji lub weryfikacja miejsca adresu zamieszkania użytkownika. 

Bez wątpienia należy założyć, że – biorąc pod uwagę szybki rozwój usług cyfrowych i ich dążenie do pełnej funkcjonalności w metawersie –  weryfikacja tożsamości stanie się normą. Ważne jest, aby zapewnić bezpieczeństwo jej użytkowników od pierwszego dnia funkcjonowania, niezależnie od rodzaju dostarczanych rozwiązań przez platformę. W ten sposób przejście na kolejny poziom korzystania z usług internetowych stanie się bezpiecznym i w pełni przejrzystym procesem.

Related Post

Leave a Comment

Fully-Verified was created as answer to its founders collectively losing over $150 000 to various types of fraud in their eCommerce businesses.