Nowa rzeczywistość

Ochrona zdrowia społeczeństwa stała się sprawą najwyższej wagi, w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa. Wszystkie sektory gospodarki odczuwają skutki obostrzeń wprowadzonych przez rząd, zakazujące przemieszczania się i powodujące zamknięcie wielu placówek handlowych. W bezprecedensowej sytuacji znalazły się instytucje finansowe, a w szczególności banki.

 

Pomimo faktu, że owe banki są niezbędne w naszym życiu, według informacji BIK, zamknięcie placówek znacznie zmniejszyło zainteresowanie klientów usługami finansowymi. Z drugiej strony, istnieją firmy, które w obliczu braku płynności finansowej zmuszone są zaciągać kredyty, aby utrzymać się na rynku. W obliczu potencjalnego kryzysu tylko dobrze przygotowane instytucje będą w stanie zapewnić swoim klientom bezpieczeństwo i obsługę na dotychczasowym poziomie, przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa przed pandemią.

Nowa rzeczywistość wymusiła na firmach znalezienie wyjścia z sytuacji, w której klient nie jest już w stanie fizycznie stawić się w placówce. Instytucje, które chcą utrzymać się na rynku zmuszone są do szukania nowoczesnych rozwiązań i odpowiedzi na pytanie, jak bezpiecznie przeprowadzić weryfikację klienta ubiegającego się o kredyt,  czy chcącego założyć konto bankowe. Coraz więcej instytucji finansowych oferuje możliwość zakładania konta w trakcie wideo rozmowy. Jednak nie wszystkie rozwiązania są jednakowo bezpieczne i zgodne z regulacjami, które zostały wyznaczone przez KNF. 

Niektóre instytucje finansowe proponują kontakt z klientem poprzez ogólnodostępne aplikacje takie jak Skype, Zoom lub WhatsApp. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości oraz zawieranie umowy odbywa się w trakcie połączenia wideo poprzez komunikator. Takie rozwiązanie może jednak prowadzić do różnego rodzaju problemów natury prawno-operacyjnej. Podczas tych rozmów przekazywane są dane osobowe oraz pokazywane dokumenty identyfikacyjne. Zwykłe, komercyjne komunikatory nie są polecane przez ekspertów z branży, ponieważ nie są  w pełni bezpieczne.  Polegają one jedynie na  pracowniku instytucji finansowej, który potwierdza tożsamość potencjalnego klienta.

 

Wideoweryfikacja spełniać musi odpowiednie standardy. Według rozporządzenia Komisji Nadzoru Finansowego instytucje powinny używać połączeń szyfrowanych by zapewnić jak najwyższe bezpieczeństwo użytkownikom. Powinna przeprowadzić analizę ryzyka, która uwzględni model funkcjonowania wideoweryfikacji, możliwe do zastosowania technologie i mechanizmy kontrolne, które zapewnią odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Kolejnym istotnym aspektem są wymogi sprzętowe po stronie klienta, między innymi określenie minimalnych wymogów, takich jak rozdzielczość kamery. Dalsza konieczność to archiwizowanie zapisów wideo.

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele technologii weryfikacyjnych. Opierają się one na weryfikacji biometrycznej, głosu, linii papilarnych, rysów twarzy czy układu naczyń krwionośnych. Jednak brakuje w nich czynnika ludzkiego, który jest w stanie lepiej wychwycić próby fałszerstwa i wyłudzenia. Czasami oszukiwanie tych rozwiązań jest tak proste, jak zeskanowanie wydruku zdjęcia, korzystania z nagranego filmu lub noszenia specjalnej maski.

 

Rozsądną opcją jest  zastosowanie dedykowanych usług do weryfikacji tożsamości online, takich jak Fully-Verified. Narzędzia tego typu są specjalnie zaprojektowane do weryfikacji tożsamości, która wspierana jest  przez najnowszą technologię do biometrycznego rozpoznawania twarzy, automatycznego rozpoznawania i weryfikacji dokumentów, sztuczną inteligencję oraz machine learning. Aplikacja spełnia również najwyższe standardy dotyczące weryfikacji tożsamości m.in.  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., oraz rozporządzenie Komisji Nadzoru Finansowego jak również bardziej restrykcyjne europejskie rozporządzenia niemieckiego BaFin oraz szwajcarskiej FINMA.

 

Aplikacja Fully-Verified bierze to, co najlepsze pod względem technologii, i używa jej w tle, pozwalając by to specjalista ds. weryfikacji zadecydował podczas wideo rozmowy o ostatecznym wyniku. Jest to proces, podczas którego własność dokumentów jest weryfikowana na żywo, co eliminuje problem osób używających fałszywych lub skradzionych dokumentów. Sprawdzane są dane na dokumencie, MRZ oraz liczby kontrolne Dokument porównywany jest do szablonu oraz sprawdzany pod względem fałszerstwa, weryfikowane są hologramy oraz krawędzie dokumentu, a także zachowanie klienta. Cały proces jest rejestrowany i zapisywany. Wideo z każdego procesu jest dostępne do obejrzenia i może służyć jako niezbity dowód na przyszłość. A wszystko odbywa się w ciągu około 7 minut. 

 

Digitalizacja środowiska i przenoszenie usług online zostało przyspieszone przez pandemię wirusa, jednak było to i tak nieuniknione. Niezależnie od tego czy społeczna izolacja miałaby miejsce czy nie, większość firm planowałaby przeniesienie swoich usług online. Jest to idealny czas by przedstawić swoją firmę jako innowacyjną i podążającą za najnowszymi trendami. Technologie teraz wprowadzane jako nowinki wkrótce będą standardem w każdej firmie. Przeprowadzenie sprawnej, szybkiej i bezpiecznej weryfikacji użytkownika teraz, zaowocuje zaufaniem klientów i zapewni przewagę konkurencyjną na rynku w przyszłości.

Related Post

Leave a Comment

Fully-Verified was created as answer to its founders collectively losing over $150 000 to various types of fraud in their eCommerce businesses.