Zalety stosowania polityki KYC

Zwrot KYC jest coraz częściej stosowany w Polsce, oznacza on procedurę Know Your Customer, czyli Poznaj Swojego Klienta. Stosowana jest m.in. przez instytucje finansowe oraz inne określone podmioty takie jak firmy kredytowe, inwestycyjne czy agencje ubezpieczeniowe, które zostały prawnie zobligowane by zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W grupie wysokiego ryzyka znajdują się również firmy

Co ryzykujesz używając Skype i innych komunikatorów do weryfikacji tożsamości online?

Nowa rzeczywistość Ochrona zdrowia społeczeństwa stała się sprawą najwyższej wagi, w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa. Wszystkie sektory gospodarki odczuwają skutki obostrzeń wprowadzonych przez rząd, zakazujące przemieszczania się i powodujące zamknięcie wielu placówek handlowych. W bezprecedensowej sytuacji znalazły się instytucje finansowe, a w szczególności banki. Pomimo faktu, że owe banki są niezbędne w naszym życiu,