Transformacja tożsamości człowieka

To, kim jesteśmy i jak siebie postrzegamy, było stałym pytaniem w historii ludzkości. Od wieków szukaliśmy czegoś, co mogłoby pomóc nam opisać nas samych. Jako ludzie mamy potrzebę utożsamiać i identyfikować się z czymś. Tożsamość ludzka to mieszanka wartości, przekonań, zachowań, umiejętności i cech, postawy i wyglądu, na które wpływa dzieciństwo, rodzina i pochodzenie społeczne.