Potwierdzenie adresu zamieszkania jako część procesu weryfikacji tożsamości

Tworząc nowe konto w danej instytucji, w celu weryfikacji swojej tożsamości, zazwyczaj wymagane jest przedłożenie dokumentu tożsamości. Na tej właśnie podstawie i kilku  dodatkowych informacjach zweryfikowana zostaje tożsamość użytkownika. Czasami jednak potrzebny jest dodatkowy dokument, którym jest potwierdzeniem adresu (PoA). Zwykle jest to wymagane przy otwieraniu konta bankowego lub konta w instytucji związanej z przekazywaniem

Wpływ pandemii na cyberprzestępczość

Rok 2020 niezaprzeczalnie wyróżnia się na przestrzeni ostatnich lat. Zaskoczony pandemią koronawirusa obrócił cały świat o 180 stopni, nie tylko świat realny, ale również ten w cyberprzestrzeni. Potrzeba ograniczenia bezpośredniego kontaktu, praca i nauka zdalna jak i wszechobecne lockdowny doprowadziły do przeniesienia niemałej części naszej codzienności w świat wirtualny. Wiąże się to z jedną z

Jak wideoweryfikacja może usprawnić procesy imigracyjne i wizowe?

Jest to ogólnie przyjęte – bez względu na szerokość geograficzną – iż nawet pozornie najprostsze sprawy w jakiś sposób związane z imigracją zajmują zazwyczaj wiele czasu i potrafią być niezwykle frustrujące. Powodów ku temu jest wiele, ale wszystko sprowadza się do faktu, iż na przestrzeni ostatnich lat, zarówno podróżowanie, jak i emigracja, stały się powszechnym

Jak wirtualna rzeczywistość wpłynie na naszą przyszłość?

Pomimo zmian jakie zaszły w społeczeństwie podczas trwającej pandemii nie da się ukryć, że w wielu kwestiach technologicznych przemiany, które trwałyby kilka lat zajęły kilka miesięcy. Zdalna praca i nauka, spotkania ze znajomymi odbywające się przy pomocy wideo komunikatorów, wirtualne wycieczki po muzeach, webinary czy bardziej przyziemne kwestie takie jak zdalne załatwianie spraw w urzędach

Kradzież tożsamości. Czy nas też to może spotkać?

Niewiele myślimy o naszej tożsamości. Przyjmujemy ją za pewnik. Zaczynamy o niej myśleć dopiero, gdy jest zagrożona. Wtedy zastanawiamy się, czym jest nasza tożsamość i jak łatwo jest ukraść komuś życie. Co kryje się pod pojęciem kradzieży tożsamości? Proces ten, ma miejsce, gdy ktoś celowo wykorzystuje dane osobowe innej osoby w celu uzyskania pieniędzy lub

Fully-Verified was created as answer to its founders collectively losing over $150 000 to various types of fraud in their eCommerce businesses.