Wideo KYC jest obecnie dozwoloną metodą weryfikacji tożsamości w Indiach

Wideo KYC jest już dostępne w Indiach RBI (Bank Rezerw Indii) zezwolił teraz firmom zajmującym się branżą fintech, bankom i innym instytucjom finansowym na stosowanie nowych metod wdrażania klientów. Nacisk kładziony jest głównie na rozwiązania wideo, ponieważ zapewniają one najwyższy poziom bezpieczeństwa. Proces identyfikacji klienta oparty jest na wideo (Video Based Customer Identification Process, V-CIP).

Fully-Verified was created as answer to its founders collectively losing over $150 000 to various types of fraud in their eCommerce businesses.