Dlaczego nie powinieneś używać własnoręcznych procesów do weryfikacji tożsamości – i co możesz zyskać dzięki outsourcingowaniu tego procesu.

Proces wdrażania jest pierwszym kontaktem pomiędzy firmą, a nowym klientem i często jest postrzegany jako podstawa tego, jak będzie wyglądać dalsza współpraca z Twoją firmą. Budowanie lojalności i zadowolenia klienta od samego początku może być kluczowym krokiem w przyszłej kooperacji. Dlatego wdrożenie nie powinno być trudne i frustrujące dla klienta. Nie jest tajemnicą, że manualne